Λειτουργική Ρινοπλαστική - 4.02

Νέο Τμήμα Λειτουργικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Ρινός στο ΜΗΤΕΡΑ - 5.20

Δημοφιλείς θεραπείες ομορφιάς πριν τις γιορτές - 3.33

Αυτόλογη μεταμόσχευση λίπους - 2.38

Η αλήθεια για τα εμφυτεύματα στήθους - 4.34

Λιποαναρρόφηση - 4.03

Αυξητική στήθους με σιλικόνη - 5.05

Μη επεμβατικές μέθοδοι ανανέωσης προσώπου - 5.50

Μη επεμβατικές μέθοδοι ανανέωσης σώματος - 3.52