1. Πρωταρχικός σκοπός της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ είναι να δοθεί στους ηλικιωμένους η δυνατότητα να μπορούν να επικοινωνήσουν όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου με ένα Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να μετακινηθούν από τη θέση τους ή να επιλέξουν οποιοδήποτε τηλεφωνικό αριθμό.
    Η διαδικασία είναι απλή: Πατώντας ένα κουμπί, που φορούν μόνιμα στο λαιμό ή στον καρπό, επικοινωνούν αμέσως με ανοικτή ακρόαση με το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ και εκφράζουν οποιαδήποτε επιθυμία ή ανάγκη τους. Εκεί απαντούν στις κλήσεις νοσηλευτές, υποστηριζόμενοι από γιατρό, κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο. Τη στιγμή εισαγωγής της κλήσης, εμφανίζεται στην οθόνη η καρτέλα του καλούντος, που περιέχει τη φωτογραφία του και πληροφορίες καθώς και το ιατρικό ιστορικό του.
    Τα στελέχη του Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κλήσεων της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ενεργοποιούν έναν ανθρώπινο μηχανισμό από εξειδικευμένα στελέχη της οργάνωσης, ομάδες εθελοντών, αλλά και φορείς της πολιτείας, προκειμένου να συνδράμουν τον ηλικιωμένο τη δεδομένη στιγμή. 
  2. Η επιστημονική έρευνα του κοινωνικού προβλήματος της γήρανσης του ελληνικού πληθυσμού και η διάχυση της γνώσης στην κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη των προβλημάτων, που βιώνουν τα άτομα της 3ης και 4ης ηλικίας. 
  3. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η υποστήριξη προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης προς όφελος των ηλικιωμένων στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την οικονομική ή την οικογενειακή τους κατάσταση. 
  4. Η προώθηση, ενδυνάμωση και πολύπλευρη υποστήριξη πρωτοβουλιών της «Κοινωνίας των Πολιτών», η διάδοση του εθελοντισμού και της ιδέας του ενεργού πολίτη. Η μαρτυρία (στην οποία εντάσσεται κατά περίπτωση και η καταγγελία) σε ελληνικούς και διεθνείς πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς οργανισμούς, καθώς και ενώπιον πάσης Αρχής, περιπτώσεων καταπάτησης δικαιωμάτων των ηλικιωμένων και κοινωνικής αδικίας, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ελληνική νομοθεσία και οι διεθνείς συμβάσεις. 
  5. Η προσφορά ποιότητας ζωής, σε όσους τη στερούνται. Έτσι, άνθρωποι της 3ης και 4ης ηλικίας, που ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει καταδικάσει να ζουν ανενεργοί και με ανασφάλεια, να μπορούν να νοιώθουν σιγουριά και κατά συνέπεια να γίνονται δημιουργικοί ως ενεργά μέλη είτε της οικογένειας τους είτε της κοινωνίας, χωρίς να αισθάνονται ότι γίνονται τροχοπέδη στην ζωή των άλλων. 
  6. Η συμβολή, ώστε να μετριάζεται το άγχος, που έχουν όσοι φροντίζουν τον ηλικιωμένο γονέα, συγγενή ή γείτονα τους, γιατί το πρόγραμμα της ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ τους παρέχει ασφάλεια και σιγουριά. Έτσι το βάρος μετατοπίζεται και όλοι αισθάνονται πιο ελεύθεροι να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς φόβο, ανησυχία και τύψεις ότι εγκαταλείπουν τον άνθρωπο τους. 
  7. Η συνεισφορά στη μείωση του ποσοστού της ανεργίας. Η ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ έχει προκηρύξει θέσεις αμειβόμενης εργασίας για δεκάδες ανέργους νέους πτυχιούχους, με ειδικότητες αναγκαίες για την λειτουργία της Οργάνωσης. Επιπρόσθετα, θα δοθεί δυνατότητα πρόσληψης και σε μεγαλύτερης ηλικίας ανέργους άνω των 45 ετών.