Ενθέματα ονομάζονται τα ξένα υλικά που τοποθετούνται μέσα στον οργανισμό μας για να μείνουν μόνιμα και να καλύψουν κάποια ελλείμματα όγκου, στήριξης κ.λ.π.

Αρχή βασική της πλαστικής χειρουργικής βέβαια είναι να χρησιμοποιεί αυτομοσχεύματα (δηλαδή υλικά από τον ίδιο τον οργανισμό μας) για την κάλυψη κάποιων αναγκών όπως είναι, το λίπος, ο χόνδρος, το οστό, το χόριο κ.λ.π.

Πολλές φορές όμως τα αυτομοσχεύματα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στην ποσότητα που χρειαζόμαστε ή η διαδικασία για να τα πάρουμε να είναι επώδυνη και με μεγαλύτερη νοσηρότητα από την εφαρμογή ενός ενθέματος. Έτσι, οι πλαστικοί χειρουργοί χρησιμοποιούμε ενθέματα αντί αυτομοσχεύματα, ειδικά στο πρόσωπο. Η καλή αιμάτωση και η πιθανότητα φλεγμονής είναι μηδαμινές, υπάρχει μικρότερη νοσηρότητα και η όλη διαδικασία είναι πιο εύκολη.

Στο πρόσωπο λοιπόν, χρησιμοποιούνται ενθέματα όταν χρειάζεται να καλύψουμε κάποιο υποκείμενο έλλειμμα, να ενισχύσουμε κάποιο ανατομικό στοιχείο που υπολείπεται ανάπτυξης, να τονίσουμε κάποιο στοιχείο κ.λ.π (για λόγους οργανικούς, μα και αισθητικούς).

Οι πιο συνηθισμένες θέσεις για την χρήση ενθεμάτων στο πρόσωπο είναι : στα ζυγωματικά, στο πηγούνι, τις γωνίες της γνάθου, το μέτωπο, τη μύτη, την υποζυγωματική χώρα, την υποβλεφάριο περιοχή (teartrough),τα χείλη κ.λ.π.

Για την στήριξη και την έλξη προς τα άνω επίσης στην κροταφική χώρα, στη στήριξη της έξω γωνίας των φρυδιών, στα mini face κ.λ.π.

Τα συνηθέστερα υλικά ενθεμάτων είναι η συνεκτική σιλικόνη ή στερεή και το πολυαιθυλένιο (ponex,medpor) το μαλακότερο goretex και PTFE,Permalip,soft-forum κ.ο.κ.

Είναι μόνιμα ενθέματα, με συγκεκριμένο σχήμα και όγκο, ενισχύοντας τα χαρακτηριστικά και το περίγραμμα του προσώπου.
Η επέμβαση τοποθέτησης ενθεμάτων, γίνεται με τοπική αναισθησία, με μέθη ή με γενική αναισθησία ανάλογα το περιστατικό και η διάρκειά της είναι μικρή.

Οι τομές είναι μικρές έως και τα 4 εκατοστά.
Μέσα από τις μικροσκοπικές τομές δημιουργείται από τον πλαστικό με ιδιαίτερη προσοχή και λεπτομέρεια δίχως τραυματισμούς, μια μικρή κοιλότητα που να ταιριάζει επακριβώς στο μέγεθος και το σχήμα του ενθέματος. Δεν πρέπει να είναι ούτε μεγαλύτερη, για να μην μετακινηθεί το ένθεμα αλλά ούτε και μικρότερη, γιατί δεν θα μπορεί να "κουμπώσει" το ένθεμα και ενδεχομένως θα φύγει προς τα έξω.

Έχουμε άμεσα και μόνιμα αποτελέσματα και ελάχιστες ή ανύπαρκτες εμφανείς ουλές.
Οι ενδιαφερόμενοι επιστρέφουν γρήγορα στις δραστηριότητές τους και δεν ταλαιπωρούνται.
Οι πιθανές επιπλοκές είναι σπάνιες, αλλά ο/η ασθενής πρέπει να τις γνωρίζει. Αυτές μπορεί να είναι : μόλυνση, φλεγμονή, μετακίνηση του ενθέματος κ.λ.π.

Τα ενθέματα προσώπου χρησιμοποιούνται επί το πλείστον για την αύξηση του γενείου ( πηγούνι ) και η επέμβαση αυτή ονομάζεται γενειοπλαστική ή πωγωνοπλαστική, για την αύξηση των ζυγωματικών, αύξηση της γωνίας της γνάθου, αύξηση των χειλέων,"στήριξη" των φρυδιών κ.ο.κ.

Το πρόσωπο αποτελείται από ένα σύνολο διαφόρων στοιχείων τα οποία βρίσκονται ή πρέπει να βρίσκονται μεταξύ τους σε κάποια αρμονία.

Κάποιοι (γυναίκες αλλά και άνδρες) παρατηρούν ορισμένα στοιχεία τα οποία δεν τους αρέσουν ή άλλοι πάλι θεωρούν πως το σχήμα του προσώπου τους δεν είναι ικανοποιητικό ή μετά από κάποιο ατύχημα έχει αλλοιωθεί το σχήμα και η αρμονία του προσώπου τους.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η πλαστική χειρουργική ανέπτυξε έναν τομέα μελέτης των αναλογιών και της σχέσης διαφόρων στοιχείων του προσώπου μεταξύ τους.

Οι μέθοδοι που διαθέτει ο πλαστικός χειρουργός είναι πολλές και διάφορες. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζει την μέθοδο που ταιριάζει ειδικά σε κάθε πρόσωπο, έτσι ώστε να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Πολλές φορές η τοποθέτηση μόνιμων ενθεμάτων αποκαθιστά μόνιμα τον όγκο που χάνεται προσδίδοντας πιο νεανική όψη.
Δεν είναι λίγες οι φορές που κρίνεται απαραίτητη η παρέμβαση και στον σκελετό του προσώπου προκειμένου να πετύχουμε ένα εναρμονισμένο πρόσωπο.

Πρέπει να γίνει γνωστό πως τα σύγχρονα ενθέματα είναι πολύ ασφαλή και με την ορθή εφαρμογή τους από έναν έμπειρο πλαστικό χειρουργό, μπορούν να βοηθήσουν πάλι το σύγχρονο άνθρωπο στη βελτίωση της εικόνας του προσώπου του.
Με την εφαρμογή τους αλλάζουμε τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά μας βελτιώνοντας την συνολική εξωτερική εικόνα και αρμονία αυτού.

Αυτό βοηθά την αύξηση της αυτοπεποίθησης και της διάθεσης του καθενός μας κάνοντάς μας πιο dδυνατούς στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας μας.

Όλα τα νέα λοιπόν υλικά, με νέες μεθόδους, όταν χρησιμοποιούνται σωστά από τον πλαστικό χειρουργό μπορούν να δώσουν εντυπωσιακά αποτελέσματα δημιουργώντας ένα πρόσωπο καλαίσθητο και αρμονικό.