Τα δικά σας σχόλια

Γ.Φ. Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Όταν υπάρχει νεφροπάθεια τι γίνεται με το νερό?