Το περπάτημα για μόλις 30 λεπτά, τρεις φορές την εβδομάδα, θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής για τα άτομα με προχωρημένο καρκίνο, όπως προκύπτει από μία νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο BMJ Open Journal.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Surrey συνεργάστηκαν με συναδέλφους τους από το Τμήμα Νοσηλευτικής και Μαιευτικής στο King College του Λονδίνου, προκειμένου να διερευνήσουν την επίδραση του περπατήματος στην ποιότητα της ζωής και τη συμπτωματολογία σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο.

Παρά τα ισχυρά ερευνητικά δεδομένα για τα σημαντικά οφέλη της άσκησης στην υγεία των πασχόντων από καρκίνο, η σωματική δραστηριότητα μειώνεται συνήθως σημαντικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας και παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και στη συνέχεια.

Οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας υπό επίβλεψη ειδικού σε καρκινοπαθείς, δεν αποδίδουν εξαιτίας του κόστους που αυτό συνεπάγεται για τους ασθενείς.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης μελέτης, 42 ασθενείς με καρκίνο χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία από αυτές, έλαβε καθοδήγηση για συγκεκριμένη άσκηση, η οποία ήταν περπάτημα τουλάχιστον 30 λεπτά, σε εναλλασσόμενες ημέρες.

Τα οφέλη του βαδίσματος στην υγεία είναι τεκμηριωμένα και αφορούν κυρίως τη βελτίωση του καρδιαγγειακού και την αύξηση των επιπέδων ενέργειας.

Η δεύτερη ομάδα ενθαρρύνθηκε από τους ειδικούς να διατηρήσει το επίπεδο της δραστηριότητας που είχε πριν την έναρξη της μελέτης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μετέχοντες στην πρώτη ομάδα ανέφεραν βελτίωση στη σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική ευεξία, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Πολλοί από αυτούς ανέφεραν πως το περπάτημα τους έδωσε μία βελτιωμένη θετική στάση απέναντι στην ασθένειά τους, σημειώνοντας και τα κοινωνικά οφέλη από τη συμμετοχή τους στις ομάδες που μετείχαν.

Κίνητρο

Ένας από τους συμμετέχοντες σχολίασε: “Ο αντίκτυπος ήταν τεράστιος! Το πρόγραμμα μού έδωσε το κίνητρο να αυξήσω τη δραστηριότητα από μερικά λεπτά έως 3 και 4 ώρες την εβδομάδα. Μείωσα, παράλληλα, το σωματικό μου βάρος, βελτιώνοντας τη διατροφή και μειώνοντας τα γλυκά και τη ζάχαρη. Η άσκηση μού έδωσε μεγάλη ώθηση στο ηθικό, έκανε τη ζωή μου πιο ευχάριστη, χάρη στους φίλους που μετείχαν και αυτοί στο πρόγραμμα 'βόλτες για τη ζωή'”.

Η καθηγήτρια Emma Ream, εκ των συγγραφέων της μελέτης και διευθύντρια Έρευνας του Πανεπιστημίου του Surrey, δήλωσε: “Η σημασία της άσκησης στην πρόληψη της υποτροπής του καρκίνου και στη διαχείριση άλλων χρόνιων ασθενειών γίνεται πιο σαφής.

Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι η άσκηση είναι επωφελής για τα άτομα με προχωρημένο καρκίνο. Αντί να απέχουν από τη σωματική άσκηση, τα άτομα αυτά πρέπει να ενθαρρύνονται να είναι πιο ενεργά και να ενσωματώνουν την άσκηση στην καθημερινή τους ζωή”.

Μηχανισμός

Ο δρ Jo Armes, επικεφαλής ερευνητής και λέκτορας στο King College του Λονδίνου, δήλωσε:

“Αυτή η μελέτη είναι ένα πρώτο βήμα για τη διερεύνηση του μηχανισμού που το περπάτημα μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που ζουν με προχωρημένο καρκίνο. Πρόκειται για μία ελεύθερη και προσιτή μορφή σωματικής δραστηριότητας και οι ασθενείς ανέφεραν ότι παρέχει πραγματική διαφορά στην ποιότητα της ζωής τους.

Απαιτείται περαιτέρω έρευνα με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών, προκειμένου να δοθούν οριστικές αποδείξεις ότι το περπάτημα βελτιώνει για την υγεία, την κοινωνική και συναισθηματική ευεξία σε αυτή την ομάδα ανθρώπων”.