Ερευνητές ανακάλυψαν ενδείξεις ότι ο αλκοολισμός μπορεί να επηρεάσει τα κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου των γυναικών διαφορετικά έναντι των αντρών.

Ερευνητές επέλεξαν 60 ανθρώπους που είχαν αναρρώσει από μακροχρόνιο αλκοολισμό και τους χώρισαν στα μισά, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ομάδα μη αλκοολικών.

Οι συμμετέχοντες με το ιστορικό αλκοολισμού απείχαν διάφορα χρονικά διαστήματα, από 4 εβδομάδες έως 38 χρόνια. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ιατρικό ιστορικό, υποβλήθηκαν σε νευροψυχολογική αξιολόγηση και σε μαγνητική τομογραφία.

Οι ερευνητές του Massachusetts General Hospital και του Boston University School of Medicine, αναφέρουν ότι οι δομές του συστήματος ανταμοιβής στον εγκέφαλο είναι μεγαλύτερες στις αλκοολικές γυναίκες σε σχέση με τις μη αλκοολικές, ενώ είναι μικρότερες στους αλκοολικούς άντρες σε σχέση με τους μη αλκοολικούς.

Ερευνητές ανακάλυψαν αρνητική σχέση μεταξύ της διάρκειας της αποχής και του μεγέθους των κοιλιών στο κέντρο του εγκεφάλου- κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει πιθανόν ανάρρωση του εγκεφάλου από την επίδραση του αλκοολισμού, με τον καιρό.

Μαγνητικές τομογραφίες έδειξαν ότι το μέσο μέγεθος των κέντρων επιβράβευσης του εγκεφάλου των αλκοολικών αντρών ήταν 4,1% μικρότερο από αυτό των μη αλκοολικών αντρών, αλλά το μέσο μέγεθος στις αλκοολικές γυναίκες ήταν 4,4% μεγαλύτερο έναντι των μη αλκοολικών γυναικών.

Κάθε χρόνος αποχής συνδεόταν με 1,8% μείωση του μεγέθους των κοιλιών στον εγκέφαλο, υποδεικνύοντας ότι η ανάρρωση από τη βλάβη λόγω αλκοολισμού είναι πιθανή.

Η έρευνα δεν μπορεί να διαπιστώσει αν οι διαφορές προϋπήρχαν ή προέκυψαν από την εμφάνιση του αλκοολισμού.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Psychiatry Research Neuroimaging.

Πηγές: Psychiatry Research Neuroimaging.