Νέα έρευνα συνδέει τα τεχνητά γλυκαντικά με μακροπρόθεσμη αύξηση βάρους και αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας.

Προηγούμενα ευρήματα ανέφεραν ότι δεν προκαλούν επιπλέον βάρος και πιθανές βλάβες στην υγεία.

Η νέα έρευνα έδειξε ότι μπορεί ενδεχομένως να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο μεταβολισμό, στα εντερικά βακτήρια και στην όρεξη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές του University of Manitoba, στον Καναδά, άνθρωποι που καταναλώνουν τεχνητά γλυκαντικά, όπως ασπαρτάμη, σουκραλόζη και στέβια, ενδεχομένως μπορεί να αντιμετωπίζουν κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης και καρδιοπάθειας.

Δήλωσαν ότι η χρήση τους συνδέεται με την επιδημία παχυσαρκίας και συναφών νόσων.

Οι ερευνητές επισκόπησαν στοιχεία 37 ερευνών που ανέλυσαν περισσότερους από 400.000 ανθρώπους, για μέση περίοδο 10 ετών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ κατανάλωσης τεχνητών γλυκαντικών και υψηλότερου κινδύνου διαβήτη, καρδιοπάθειας και αυξημένου βάρους, δήλωσε η Dr Megan Azad.

Εφτά από τις έρευνες ήταν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε 1.003 ανθρώπους, για 6 μήνες κατά μέσον όρο.

Οι δοκιμές δεν έδειξαν σταθερή επίδραση των τεχνητών γλυκαντικών στην απώλεια βάρους και οι πιο μακροχρόνιες έρευνες παρατήρησης έδειξαν σχέση μεταξύ της κατανάλωσής τους και σχετικά υψηλότερου κινδύνου αύξησης βάρους και παχυσαρκίας, υπέρτασης, διαβήτη, καρδιοπάθειας και άλλων προβλημάτων υγείας.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

 

Πηγές: CMAJ