Η άσκηση επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειες των αρσενικών ποντικών και όχι των θηλυκών, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το University of Missouri. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί πώς περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η άσκηση επηρεάζουν διατροφικές επιλογές.

Ερευνητές χώρισαν αρσενικούς και θηλυκούς ποντικούς σε 2 ομάδες-μια που έκανε καθιστική ζωή και μια που είχε πρόσβαση σε τροχό. Αρχικά και οι 2 ομάδες είχαν την ίδια διατροφή αλλά μετά από μια εβδομάδα οι ερευνητές αντικατέστησαν τη συνήθη διατροφή με 3 διαφορετικές επιλογές. Με υψηλά λιπαρά, με υψηλά σάκχαρα ή με υψηλό άμυλο.

Κάθε ομάδα είχε συνεχή πρόσβαση στις 3 επιλογές, για 4 εβδομάδες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι αρσενικοί ποντικοί με καθιστική ζωή προτιμούσαν τη διατροφή με τα πολλά λιπαρά και οι δραστήριοι  αρσενικοί ποντικοί έτρωγαν περίπου τη μισή από αυτή τη διατροφή αλλά αύξησαν την πρόσληψη των 2 άλλων επιλογών. Ενώ τα θηλυκά με την καθιστική ζωή επίσης προτιμούσαν τη διατροφή με πολλά λιπαρά, το ίδιο έκαναν και τα δραστήρια θηλυκά, που κατανάλωναν περισσότερες θερμίδες από τα θηλυκά που ακολουθούσαν καθιστική ζωή.

 

Πηγές: Behavioral brain research.