Νέα έρευνα αναφέρει ότι η άσκηση για μια ώρα την εβδομάδα μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη του κινδύνου κατάθλιψης, αν ακολουθείται με ευλάβεια.

Διεθνής ομάδα ερευνητών ανακάλυψε ότι ακόμα και μικρή ποσότητα άσκησης μπορεί να προστατεύει από την κατάθλιψη, με οφέλη στην ψυχική υγεία.

Υγιείς συμμετέχοντες ανέφεραν στην έναρξη της έρευνας τη συχνότητα και την ένταση άσκησης.

Σε επόμενο στάδιο συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για τυχόν ύπαρξη άγχους ή κατάθλιψης.

Οι ερευνητές επίσης έλαβαν υπόψη παράγοντες που θα μπορούσαν  να επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ άσκησης και κοινών ψυχικών νόσων.

Σε αυτούς περιλαμβάνονταν οικονομικοί και δημογραφικοί παράγοντες, χρήση ουσιών, ΔΜΣ, νέα έναρξη σωματικής νόσου και κοινωνική στήριξη.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι άνθρωποι που ανέφεραν ότι δεν ασκούνταν καθόλου στην έναρξη είχαν 44% αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης κατάθλιψης σε σύγκριση με όσους ασκούνταν μια έως δυο ώρες την εβδομάδα.

Η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι το 12% των περιστατικών κατάθλιψης θα μπορούσε να είχε προληφθεί αν οι συμμετέχοντες έκαναν μια ώρα άσκηση κάθε εβδομάδα.

Πηγές: American Journal of Psychiatry.