Κλινική δοκιμή φάσης ΙΙ έδειξε ότι αντισταμινικό  μπορεί να αποκαταστήσει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση.

Ερευνητές του University of California, San Francisco, ολοκλήρωσαν την κλινική δοκιμή του αντισταμινικού clemastine fumarate –εγκεκριμένου από τον FDA- σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση.

Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο The Lancet, ήταν η πρώτη που έδειξε κάποιο φάρμακο να μπορεί να αποκαθιστά την εγκεφαλική λειτουργία που έχει υποστεί βλάβη από νευρολογική νόσο, σε ανθρώπους.

Ο καθηγητής Dr. Ari Green, του UCSF Multiple Sclerosis and Neuroinflammation Center, δήλωσε ότι δεν πρόκειται για ίαση αλλά ότι έγινε το πρώτο βήμα προς την αποκατάσταση της εγκεφαλικής λειτουργίας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε περιόδους που οι συμμετέχοντες λάμβαναν το φάρμακο, το νευρικό σήμα από τον οφθαλμό προς το πίσω μέρος του εγκεφάλου ήταν σημαντικά ταχύτερο σε σχέση με τις μετρήσεις πριν την έναρξη της έρευνας.

Πηγές: The Lancet,.