Στα πλαίσιο της διερεύνησης των αναφορών για ελλείψεις συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στην αγορά, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη συνάντηση της διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) με εκπροσώπους όλων των φορέων που εμπλέκονται στην διακίνηση του φαρμάκου.

Από πλευράς φαρμακαποθηκών συμμετείχαν οι Ειρήνη Μαρκάκη, Θεόδωρος Σκυλακάκης (ΠΣΦ) και Ανδρέας Γαλανόπουλος (ΟΣΦΕ), ενώ από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο συμμετείχε ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κώστας Λουράντος.

Στη συνάντηση εκλήθησαν να παραστούν και φαρμακευτικές εταιρείες, προϊόντα των οποίων αναφέρονται είτε σε έλλειψη είτε σε αδυναμία ανεύρεσης τους από τους ασθενείς, το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Κατά τη συνάντηση, συμφωνήθηκε ότι η ορθολογική διάθεση των φαρμάκων θα πρέπει να είναι ο στόχος όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή των φαρμακευτικών εταιρειών, των φαρμακαποθηκών και των φαρμακείων, προκειμένου να μην θίγεται ο ομαλός εφοδιασμός της αγοράς, και κατ’ επέκταση η δημόσια υγεία.

Ο ΕΟΦ συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους. Η διοίκησή του εκτιμά πως θα εντοπιστούν τα όποια σημεία δημιουργούν στρεβλώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά δυσκολεύουν την πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους.

Δημ.Κ.