Τις τελευταίες 5 ημέρες τα θεσμικά όργανα των ιδιωτικών κλινικών, και συγκεκριμένα η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) έχουν στα χέρια τους -από τον ΕΟΠΥΥ- το «εγχειρίδιο οδηγιών προς τους ελεγκτές ιατρούς του Οργανισμού».

Μετά από πίεση των επιχειρηματιών, το εγχειρίδιο είναι στα χέρια τους προκειμένου να το αναγνώσουν και να καταλάβουν πώς γίνεται ο έλεγχος των δαπανών τους μέσω του οποίου γίνονται και σχετικές -αδιανόητες για αυτούς- περικοπές.  Όπως μάθαμε, οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών κλινικών έχουν περιθώριο μέχρι την Παρασκευή να καταθέσουν τις παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν επί του εγχειριδίου, που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από αυτό το μήνα. Και άλλοι πάροχοι, σύμφωνα με την πληροφόρησή μας έχουν στα χέρια τους το περιβόητο εγχειρίδιο με ανάλογο deadline την ίδια ημερομηνία.

Σε συνομιλία που είχαμε με επιχειρηματία εκπρόσωπο από την δευτεροβάθμια περίθαλψη, μας τόνισε ότι υπάρχουν πολλές παρατηρήσεις, όπως  γιατί ο έλεγχος γίνεται σε ένα δείγμα επί των υποβολών που κυμαίνεται από 10% έως και 20% -αν και ο νόμος μιλά για 5%- και όχι στο 100% των υποβολών, καθώς η μία νοσηλεία είναι διαφορετική από την άλλη.

Μια εξίσου σημαντική παρατήρηση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι γιατί οι περικοπές επικυρώνονται από οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς ή ιατροδικαστές (του ΕΟΠΥΥ), οι οποίοι καθισμένοι σε μία οθόνη επιτελούν το σχετικό έργο και όχι αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς των βασικών ειδικοτήτων.

Όπως γνωρίζουμε έχει ζητηθεί από την πλευρά των ιδιωτών νέα συνάντηση όχι μόνο για τα κενά του εγχειριδίου αλλά και για άλλα θέματα που άπτονται των περικοπών, όπως χαρακτηριστικά πώς είναι δυνατόν σε έναν τέτοιο κυκεώνα περικοπών που σημειώνονται να υπάρχουν κλινικές οι οποίες έχουν μηδενικό haircut. Και εδώ πρόκειται να δοθούν ονόματα.    

Άλλο θέμα, εξίσου όμως βασικό αφορά τον χρόνο πληρωμής των ενστάσεων, οι οποίες φθάνουν μέχρι και το πεντάμηνο. Όπως μας ανέφερε ο συνομιλητής μας, η τόσο μεγάλη καθυστέρηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως εκδικητική. Μάλιστα όπως ο ίδιος μας ανέφερε σε μία τελευταία συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, ο τελευταίος αναρωτήθηκε γιατί πρέπει να υποβάλλονται τόσες πολλές ενστάσεις.

Στην τελευταία συνάντηση που οι είχαν οι εκπρόσωποι του κλάδου με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ συζητήθηκαν μεταξύ άλλων ο προϋπολογισμός του 2017, η κατανομή ανά κωδικό, ποιες θα είναι οι ειδικές επεμβάσεις, ποιος ο τρόπος νοσηλείας σε ΜΕΘ και ποιο το νοσήλιο, η μη κατάργηση της έκπτωσης 2,5% στις Διαγνωστικές εξετάσεις σε εξωτερικούς ασθενείς των Κλινικών, η αναντιστοιχία της κατανομής πόρων μεταξύ ΜΧΑ και ΜΤΝ που θα σημάνει διαφορετικό ποσοστό CLAW BACK μεταξύ των 2 κατηγοριών παρόχων κατά 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες, ο τρόπος νοσηλείας και υποβολής δαπανών των Ευρωπαίων πολιτών και η μείωση του προϋπολογισμού για δαπάνες παρόχων από 1525 εκατ. ευρώ το 2017 σε 1462 εκατ. ευρώ το 2018 και 1402 εκατ. ευρώ το 2019, που θα σημάνει αναλογικά την μείωση όλων των κωδικών.