Με αφορμή της έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) αναφορικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών λεύκανσης δοντιών ο Υπουργός Υγείας με επιστολή του αναγνώρισε ότι για την προσφορά τέτοιων υπηρεσιών από εργαζόμενους που δεν έχουν άδεια λειτουργίας και σε χώρους που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές λειτουργίας οδοντιατρείου θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαιτούμενα διοικητικά μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας του πληθυσμού και της ατομικής υγείας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία καλεί κάθε Οδοντιατρικό Σύλλογο να λειτουργήσει ως θεματοφύλακας της στοματικής υγείας του πληθυσμού της περιοχής του, επωμίζεται ως εκ τούτου και την ευθύνη της ανάπτυξης πρωτοβουλιών για την ανάσχεση τέτοιων φαινομένων με την αυτεπάγγελτη κίνηση των απαραίτητων διαδικασιών για την παύση λειτουργίας των παράνομων επιχειρήσεων.