Με σκοπό τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για σύγχρονες και ασφαλείς αναλογίες νοσηλευτικού προσωπικού ανά ασθενή, σύμφωνα με τους Διεθνείς Δείκτες, η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠαΣΟΝοΠ) έκανε ψήφισμα στο οποίο συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 3.000 υπογραφές πολιτών. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία  ξεκίνησε τη 12η Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα Νοσηλευτών, και ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουλίου.  

Το σύνολο των υπογραφών  θα υποβληθεί τόσο στο αρμόδιο Υπουργείο Υγείας όσο και στο Προεδρείο του Ελληνικού Κοινοβουλίου την Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017.

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πα.Σ.Ο.Νο.Π θα καταθέσουν το κείμενο του Ψηφίσματος με το σύνολο των Υπογραφών και στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες του δημοκρατικού τόξου, προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος σε Πολιτικό επίπεδο, για τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες και ενέργειες  ώστε "να αρθούν οι δυσμενείς συνέπειες στην ποιότητα φροντίδας υγείας και στην ασφάλεια των ασθενών. Συνέπειες, που επιφέρει το ισχύον αναχρονιστικό κανονιστικό πλαίσιο και οι  ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό", όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.