Από ψιλό κόσκινο θα περνούν από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ τα παραστατικά που καταθέτουν οι ασφαλισμένοι που έχουν νοσηλευτεί στο εξωτερικό.

Για να γίνει εκκαθάριση της δαπάνης νοσηλίων, θα γίνεται διασταύρωση με τις εταιρείες του αεροπορικού εισιτηρίου που κατατίθεται.

Τα μέτρα λαμβάνονται επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της υπερκοστολόγησης των εισιτηρίων από ταξιδιωτικά γραφεία.

Ο ΕΟΠΥΥ λαμβάνει μέτρα εξορθολογισμού της δαπάνης για νοσηλείες στο εξωτερικό, η οποία εκτιμάται πως ανέρχεται ετησίως στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Έχει συγκροτήσει επιτροπή στελεχών, η οποία θα υποβάλει προτάσεις στη διοίκηση του Οργανισμού για τις μεταβάσεις στο εξωτερικό και τη δυνατότητα μέρος των θεραπειών αυτών να πραγματοποιείται στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σωτήρης Μπερσίμης απέστειλε εγκύκλιο, με την οποία παρέχει στις υπηρεσίες διευκρινίσεις για το τι καλύπτεται και πως γίνεται η εκκαθάριση των αιτημάτων. Στην εγκύκλιο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

“Πριν την εκκαθάριση των εν λόγω δαπανών, να προβαίνετε σε διασταύρωση των τιμών των εισιτηρίων, όπου αυτό είναι επιτρεπτό, από τις αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πτήση του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τον αριθμό του εισιτηρίου ο οποίος είναι μοναδικός”.

Κάλυψη

Ο κ. Μπερσίμης απαντάει, επίσης, σε μία σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την κάλυψη δαπανών για νοσηλεία σε ξένο νοσοκομείο. Σταχυολογούμε τις παρακάτω:

Μετακίνηση από και προς το αεροδρόμιο και από και προς το νοσοκομείο:

Στην περίπτωση που το νοσοκομείο είναι σε άλλη πόλη από αυτή που βρίσκεται το αεροδρόμιο, καλύπτονται δαπάνες μετακίνησης από και προς αυτό, με συνήθη μεταφορικά μέσα (λεωφορεία, τρένα).

Στην περίπτωση που το νοσοκομείο είναι στην ίδια πόλη με το αεροδρόμιο, δεν καλύπτονται οι δαπάνες μετακίνησης, όπως άλλωστε ισχύει και για αντίστοιχα περιστατικά στην Ελλάδα, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις.

Έπειτα από έγκριση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, μπορεί να καλυφθεί η δαπάνη για χρήση ασθενοφόρου για τη μεταφορά από και προς το νοσοκομείο.

Διατροφή και διαμονή ασθενούς και συνοδού τη μέρα της μετάβασης (προηγούμενη της εισαγωγής):

Οι ασφαλισμένοι μεταβαίνουν συνήθως μία ημέρα πριν την εισαγωγή τους στο εξωτερικό, καθώς οι εισαγωγές στα νοσοκομεία γίνονται τις πρωινές ώρες και δεν υπάρχουν πάντα πτήσεις σε ώρες που να συμπίπτουν οι αφίξεις με την ώρα εισαγωγής.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και κατά την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο σε σχέση με την αναχώρησή του. Σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχει διαφοροποίηση κατά μία μέρα πριν ή και μετά της εισαγωγής ή της εξόδου από το νοσοκομείο, καλύπτονται τα έξοδα διαμονής και διατροφής.

Στις περιπτώσεις παραμονής περισσότερων της μίας μέρας, θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση μη πραγματοποίησης πτήσεων προς ή από τη χώρα ή πόλη μετάβασης κατά τον απαιτούμενο χρόνο.

Φθηνότερα

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια (εφόσον είναι οικονομικότερα των αεροπορικών) στην περίπτωση μετάβασης με διαφορετικό μεταφορικό μέσο από αυτό που έχει εγκριθεί:

Καλύπτεται το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής του ασθενούς και του τυχόν αναγκαίου συνοδού, της οικονομικότερης θέσης του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιήθηκε.

Συνεπώς, αποδίδεται η δαπάνη των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και στην περίπτωση που η έγκριση είχε δοθεί για μετάβαση αεροπορικώς, εφόσον είναι οικονομικότερα των αεροπορικών.

Η απώλεια των αποκομμάτων των εισιτηρίων ή της κάρτας επιβίβασης μπορεί να ξεπεραστεί με την προσκόμιση βεβαίωσης από την αεροπορική εταιρεία ότι πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη μετάβαση και με υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου που να δικαιολογεί την απώλειά τους.

Συμμετοχή σε φάρμακα, εργαστηριακές εξετάσεις και ειδικές θεραπείες μετά από παραπεμπτικό του θεράποντος ιατρού:

Εφόσον χορηγήθηκαν εκτός νοσοκομείου και κρίθηκαν απαραίτητα μετά από σύσταση του θεράποντος ιατρού του θεραπευτηρίου που νοσηλεύτηκε ο ασθενής, θεωρούνται δαπάνες νοσηλείας και κατά συνέπεια καλύπτονται κατά 100%.

Μόνο στις περιπτώσεις νοσηλείας σε ιδιωτικά θεραπευτήρια ή σε ιδιωτικές πτέρυγες κρατικών αποδίδονται οι δαπάνες με συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10% (για παιδιά έως 16 ετών 5%).

Πόλη

Μετακίνηση από νοσοκομείο μίας πόλης σε νοσοκομείο άλλης πόλης για ιατρικούς λόγους:

Καλύπτεται η δαπάνη στην περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση σύμφωνα με σύσταση του θεράποντος γιατρού, ως απαραίτητη η εκτέλεση εργαστηριακών, διαγνωστικών εξετάσεων και ειδικών θεραπειών..

Καλύπτεται, επίσης, κάθε πρόσθετο είδος που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση της πάθησης του ασθενούς, εφόσον δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός νοσοκομείου αλλά μόνο στο νοσοκομείο της πόλης που παραπέμπεται.

Αεροπορικά εισιτήρια ή εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, τρένα και πλοία) μετάβασης και επιστροφής ασθενούς και συνοδού από τον τόπο διαμονής προς αεροδρόμιο και αντίστροφα:

Καλύπτεται η δαπάνη μετάβασης και επιστροφής ασθενούς και συνοδού από τον τόπο διαμονής προς το αεροδρόμιο, όταν αυτό βρίσκεται εκτός των γεωγραφικών ορίων του νομού του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου και αντίστροφα, διότι η εν λόγω μετακίνησή θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της εγκριθείσας μετάβασης του στο εξωτερικό.