Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας (ΙΣΑ) εκφράζει την αγανάκτησή του, για την εγκύκλιο του προέδρου του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων.

Κάνει λόγο για αιφνιδιαστική ενέργεια του Οργανισμού, η οποία ερμηνεύει κατά το δοκούν τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τα όσα ήδη κρίθηκαν από το ανώτατο δικαστήριο, στο οποίο έχει προσφύγει ο ΙΣΑ:

“Ο ΕΟΠΥΥ επιχειρεί αυθαίρετα να αλλάξει τους κανόνες συνταγογράφησης ζητώντας να απαλειφθεί το πεδίο 'σχόλιο', στο οποίο δίνεται η δυνατότητα στον θεράποντα ιατρό να υποδεικνύει το καταλληλότερο κατά την επιστημονική του κρίση φάρμακο, με την εμπορική του ονομασία”, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έπειτα από προσφυγή του ΙΣΑ, το προεδρείο του Συλλόγου αναφέρει τα εξής:

“Με την 3802/14 Ολομέλεια ΣτΕ κρίθηκε μεταξύ άλλων ότι η υποχρεωτική συνταγογράφηση με βάση την δραστική ουσία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αναιρεί την επιστημονική ανεξαρτησία των ιατρών.

Εξάλλου, ο ιατρός δεν εμποδίζεται να υποδείξει στον ασθενή του συγκεκριμένο φάρμακο αναφοράς, το οποίο θεωρεί καταλληλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο γενόσημο, και σε περιπτώσεις, που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, οι οποίες προβλέπονται στην προσβαλλομένη ή υπερβαίνουν το ποσοστό του 15%, με συνέπεια, στην περίπτωση αυτή, την επιβάρυνση του ασθενή – ασφαλισμένου, σύμφωνα με την προσβαλλόμενη ΕΜΠ4/17.11.2012 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, με τη διαφορά μεταξύ της λιανικής και της ασφαλιστικής τιμής, χωρίς, πάντως, να απαγορεύεται η εκτέλεση της συνταγής”.

Δικαίωμα

Με άλλη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (1749 - 1750/2016) έγινε επιπλέον δεκτό ότι “...έχει κατοχυρωθεί το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών στην προστασία της υγείας” και πως το Κράτος και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφαλίσεως υποχρεούνται να παρέχουν στους πολίτες υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.

Η φαρμακευτική αγωγή – σημειώνεται στην απόφαση – πρέπει να αποφασίζεται και να χορηγείται σύμφωνα με τα δεδομένα της ιατρικής επιστήμης, από τον αμέσως υπεύθυνο θεράποντα ιατρό, στον οποίο δεν πρέπει να τίθενται υπέρμετροι περιορισμοί κατά την άσκηση του έργου και της επιλογής της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι η παράλειψη της εμπορικής ονομασίας στην συνταγή ανοίγει την κερκόπορτα, για να φτάσουν στον ασθενή επικίνδυνα φάρμακα.

“Το ιατρικό σώμα δεν τρομοκρατείται και δεν υποτάσσεται σε άδηλα συμφέροντα”, σχολιάζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης (φωτό).

Δημ.Κ.