Με αφορμή τις συνεχιζόμενες επιδημίες ιλαράς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ρουμανία, Γερμανία) και την καταγραφή κρουσμάτων στην Ελλάδα τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε επαγγελματίες υγείας, το Ινστιτούτο Prolepsis υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης των εμβολιασμών στους επαγγελματίες υγείας και παρέχει πληροφορίες για την πρόληψη της νόσου και το σχετικό εμβόλιο.

Επισημαίνεται ότι η ιλαρά μεταδίδεται εξαιρετικά εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων της αναπνοής. Οι ενήλικες που γεννήθηκαν μετά το 1970 στην Ελλάδα, πρέπει είτε να επιβεβαιώσουν την ανοσία τους στην ιλαρά, την παρωτίτιδα και την ερυθρά, είτε να έχουν σαφές ιστορικό 2 δόσεων του εμβολίου MMR.

Το παρακάτω ενημερωτικό υλικό, που αφορά στο εμβόλιο MMR, έχει ήδη σταλεί στο Υπουργείο Υγείας για την ενίσχυση της ενημέρωσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και των επαγγελματιών υγείας γενικότερα.    

Το συγκεκριμένο υλικό και τα εκπαιδευτικά εργαλεία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος HProImmune “Promotion of Immunization for Health Professionals in Europe” με συντονιστή το Ινστιτούτο Prolepsis (2011-2014) και τη συμμετοχή συνολικά 10 οργανισμών από 8 χώρες της Ε.Ε. Το πρόγραμμα αυτό βασίστηκε στην εμπειρία από την αντιμετώπιση της πανδημίας γρίπης 2009 και προέβλεψε ήδη από το 2014 την ανάγκη προώθησης συγκεκριμένων εμβολιασμών για την προστασία των επαγγελματιών υγείας συνολικά, μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εμβολιασμός με το MMR.

Το HProImmune χρηματοδοτήθηκε από το 2ο Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας 2008-2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός από το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετείχαν από την χώρα μας το  Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και ο Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Σ.Ν.Ε.).

Περισσότερες πληροφορίες και υλικό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Επιπλέον Πληροφορίες