Τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά χορήγησης του σκευάσματος “Synagis” κατά την εμβολιαστική περίοδο 2017 – 2018, ανακοίνωσε η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Το εν λόγω φάρμακο είναι ανοσοσφαιρίνη, το οποίο περιέχει ως δραστική ουσία ένα μονοκλωνικό αντίσωμα και έχει ειδική δράση κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του προέδρου του ΕΟΠΥΥ, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, η εμβολιαστική περίοδος ξεκινά τον Νοέμβριο και λήγει τον προσεχή Μάρτιο.

Για την υποβολή και έγκριση των αιτημάτων από τους ασφαλισμένους, ακολουθούνται τα εξής:

Η αρχική αίτηση υποβάλλεται από ιατρό νεογνολόγο ή παιδίατρο με συνημμένη την γνωμάτευση νεογνολόγου ή καρδιολόγου.

Αρχικά, εγκρίνονται δύο ή τρεις δόσεις (ανάλογα με το βάρος), ενώ για τις επόμενες δόσεις (με την προϋπόθεση ότι αφορούν την περίοδο χορήγησης του φαρμάκου), όπως και στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερα φιαλίδια λόγω αλλαγής βάρους, απαιτείται εκ νέου αίτημα έγκρισης προς την Επιτροπή.

Το φαρμακείο θα χορηγεί κάθε δόση μετά την παρέλευση 20 ημερών από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε ο εμβολιασμός (προηγούμενη δόση).

Το αίτημα θα υποβάλλει ο παιδίατρος με συνημμένες τις σελίδες του βιβλιάριου υγείας του παιδιού στο πεδίο “αρχεία ασφαλισμένου”, όπου θα φαίνονται οι ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκαν οι προηγούμενες δόσεις και η σελίδα του βιβλιαρίου όπου θα φαίνεται το βάρος του παιδιού.

Στις πολύδυμες κυήσεις απαιτούνται ξεχωριστά αιτήματα (ένα αίτημα για κάθε ΑΜΚΑ).

Στις περιπτώσεις συγγενούς καρδιοπάθειας απαιτούνται πρόσφατο πόρισμα Tripplex καρδιάς και γνωμάτευση καρδιολόγου, στην οποία θα αναφέρεται ότι πρόκειται για αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια.

Φαρμακεία

Για την εκτέλεση των συνταγών από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, θα προσκομίζονται τα εξής:

  • Ηλεκτρονική συνταγή.
  • Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τις αναγραφόμενες ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκαν οι προηγούμενες δόσεις, με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού και επικολλημένοι οι σειριακοί αριθμοί των ταινιών γνησιότητας, μοναδικοί για κάθε συσκευασία του φαρμάκου.
  • Βεβαίωση του παιδιάτρου στην οποία θα αναφέρεται το πρόσφατο βάρος του παιδιού καθώς και οι ημερομηνίες στις οποίες του χορηγήθηκαν οι προηγούμενες δόσεις.
  • Απόφαση της Επιτροπής.

Οι ηλεκτρονικές συνταγές δεν επιτρέπεται να είναι επαναλαμβανόμενες ή να αφορούν αγωγή δύο μηνών.

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος, θα γίνονται δεκτά και χειρόγραφα αιτήματα. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τον Οκτώβριο.

Για πληροφορίες ή προβλήματα στην εφαρμογή, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο εξυπηρέτησης του ΕΟΠΥΥ palivizumabhelpdesk@eopyy.gov.gr

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες