Το αργότερο μέχρι τον Νοέμβριο αναμένεται ότι θα έχει αποφασιστεί το ευρωπαϊκό κράτος που θα φιλοξενήσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ΕΜΑ. Τον επόμενο μήνα στη σύνοδο κορυφής, οι ηγέτες της ΕΕ   θα προσπαθήσουν να επιτύχουν συμφωνία και η τελική απόφαση αναμένεται ένα μήνα αργότερα.

Σε αυτή την απόφαση, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν και οι απαντήσεις που έδωσαν τελευταίως σε έρευνα που διενεργήθηκε, οι υπάλληλοι του ΕΜΑ. Η έρευνα άρχισε στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 στο πλαίσιο του σχεδιασμού της συνέχισης των δραστηριοτήτων της EMA, αφού όλες οι υποψήφιες πόλεις ήταν γνωστές και το προσωπικό της EMA είχε την ευκαιρία να μελετήσει λεπτομερώς τις προσφορές των 19 κρατών μελών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας υπογραμμίζουν τη σημασία της επικείμενης απόφασης σχετικά με τη μελλοντική έδρα του ΕΜΑ, καθώς η διατήρηση ειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

Το αποτέλεσμα που μοιράστηκε στο προσωπικό νωρίτερα αυτό το μήνα, αποκάλυψε ότι, για ορισμένες τοποθεσίες, τα ποσοστά διατήρησής του θα ήταν σημαντικά χαμηλότερα από το 30%. Αυτό θα σήμαινε ότι ο Οργανισμός δεν θα μπορούσε να  λειτουργήσει σωστά, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία στην ΕΕ. Σε ένα βέλτιστο σενάριο, το EMA θα μπορούσε να διατηρήσει έως και το 81% του εργατικού του δυναμικού.

Σύμφωνα λοιπόν με το ερωτηματολόγιο και τον τρέχοντα προγραμματισμό της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΕΜΑ, έχουν προκύψει τέσσερα συμπλέγματα υποψήφιων πόλεων. Το πρώτο σύμπλεγμα περιλαμβάνει εκείνες τις πόλεις όπου το 65% ή περισσότερο του προσωπικού του EMA δήλωσε ότι είναι πιθανό να κινηθούν. Στη δεύτερη ομάδα συγκαταλέγονται οι πόλεις όπου η διατήρηση του προσωπικού θα κυμαίνεται μεταξύ 50 και 64%. Το τρίτο σύμπλεγμα περιλαμβάνει εκείνες στις οποίες είναι πιθανό να μετατοπιστεί μεταξύ 30 και 49% του προσωπικού. Στο τελευταίο σύμπλεγμα είναι εκείνες οι πόλεις όπου λιγότερο από το 30% του προσωπικού της EMA δήλωσαν ότι θα ακολουθούσαν.

Η ρυθμιστική αρχή  προειδοποίησε τα όργανα της Κοινότητας την Τρίτη ότι θα μπορούσε να χάσει πάνω από το 70% του προσωπικού της, καθιστώντας την ανίκανη να λειτουργήσει εάν οι πολιτικοί επιλέξουν το λάθος "νέο σπίτι" για τον οργανισμό που εδρεύει στο Λονδίνο.

Εκπρόσωπος της EMA δήλωσε ότι τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ αρνήθηκε δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, λένε ότι ένα προβάδισμα στη διεκδίκηση έχει το Μιλάνο, ενώ θεωρείται σίγουρο ότι από την στιγμή που θα γίνει η μετεγκατάσταση θα χρειαστούν 2 χρόνια για να  ξεκινήσει να λειτουργεί κανονικά ο ΕΜΑ.