Μειωμένη κατά 350 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το 2018 η επιχορήγηση των δημόσιων νοσοκομείων.

Οι επιπτώσεις της μείωσης εκτιμάται από την κυβέρνηση πως θα εξισορροπηθούν, με την αναμενόμενη αύξηση των πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ προς τις δομές του ΕΣΥ.

Τα οικονομικά του ΕΟΠΥΥ εμφανίζονται ανθηρά, χάρη στην αύξηση των εισφορών κλάδου Υγείας που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα.

Τα παραπάνω προκύπτουν από το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2018, το οποίο κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή και παρατίθεται ολόκληρο πιο κάτω.

Από την ανάγνωση του προσχεδίου, προκύπτει πως οι δαπάνες ασφάλισης, περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας είναι μειωμένες κατά 160 εκατομμύρια ευρώ (19,49 δισ. ευρώ έναντι 19,649 το 2016).

Σύμφωνα με τους συγγραφείς του, την ώρα που μειώνεται η επιχορήγηση, τα νοσοκομεία θα έχουν αυξημένα έξοδα κατά 135 εκατομμύρια ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε έλλειμμα 97 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα εξελιχθεί σε πλεόνασμα 106 εκατομμυρίων, εξαιτίας της εκκαθάρισης σημαντικού ποσού από απλήρωτες υποχρεώσεις.

Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν και οι μηχανισμοί επιστροφής υπερβάσεων.

Τα 2017, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο μηχανισμός αυτόματων επιστροφών για υπερβάσεις στη φαρμακευτική δαπάνη των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων (clawback).

Από τον μηχανισμό αυτό, οι φαρμακευτικές εταιρείες επιβαρύνθηκαν με 160 εκατομμύρια ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να έχει ήδη συμψηφιστεί με ισόποσες οφειλές των νοσοκομείων προς τις εταιρείες.

Για τα έτη 2017 και 2018, αναμένεται εκ νέου η εφαρμογή του “clawback», στην περίπτωση που η φαρμακευτική δαπάνη ξεπεράσει τον «κλειστό» προϋπολογισμό.

Ο έλεγχος των δαπανών στο ΕΣΥ αναμένεται να διευκολυνθεί από τη λειτουργία του αυτόματου συστήματος προμηθειών στα νοσοκομεία «σύντομα», όπως αναφέρεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού.

ΕΟΠΥΥ

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 444 εκατομμυρίων ευρώ, βελτιωμένο κατά 67 εκατομμύρια σε σχέση με τον στόχο. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην αύξηση των εισφορών περίθαλψης.

Η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ από τον τακτικό προϋπολογισμό προβλέπεται μειωμένη κατά 226 εκατομμύρια ευρώ, λόγω της αύξησης των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και της αναμενόμενης ομαλοποίησης των αποδόσεων εσόδων από τα Ταμεία που συμμετέχουν στον Οργανισμό.

Το ύψος της κρατικής χρηματοδότησης προβλέπεται να ανέλθει στα 100 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προορίζονται κυρίως για την κάλυψη της περίθαλψης των ανασφάλιστων.

Η δαπάνη για φάρμακα και παροχές ασθένειας εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με το 2016, αλλά εκτιμάται ότι θα διασφαλιστεί η τήρηση των ορίων που έχουν προσδιοριστεί για την περίοδο 2018 – 2021, δηλαδή στα 2,003 δισ. ευρώ για το φάρμακο και στο 1,525 δισεκατομμύριο για τις λοιπές παροχές ασθένειας.

Ληξιπρόθεσμα

Για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, προβλέπεται η ενίσχυση των προϋπολογισμών, ώστε να υπάρξει αυξημένη εκκαθάριση.

Έως το τέλος του 2016, τα νοσοκομεία είχαν πληρώσει 1,035 δισ. ευρώ για ληξιπρόθεσμες οφειλές, ποσό που ήταν μόλις 106 εκατομμύρια έως τον περασμένο Ιούλιο.

Το ποσό που οφείλεται προς τρίτους από τις δημόσιες δομές του ΕΣΥ ανήλθε στα 550 εκατομμύρια ευρώ τον περασμένο Ιούλιο.

 

Επιπλέον Πληροφορίες