Τα εν λόγω δημοσιεύματα αφορούν γενόμενο έλεγχο σε υποκατάστημα της επιχείρησης "ΓΟΓΓΑΚΗΣ ΑΕΒΕ", στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο του επισήμου ελέγχου και μετά την από εργαστηριακό έλεγχο διαπίστωση ότι η επιχείρηση διακινούσε κατεψυγμένο ιχθυηρό με την εμπορική ονομασία "ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ", στο οποίο η περιεκτικότητα σε υδράργυρο υπερέβαινε τo ανώτατo επιτρεπτό όριο (σχετικό Δελτίο Τύπου της 15/2/17 του Ε.Φ.Ε.Τ., http://www.efet.gr).

Σημειώνεται ότι και στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε όλες τις αντίστοιχες, ενημερώθηκε η επιχείρηση και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ τα στοιχεία του εν λόγω ελέγχου απεστάλησαν μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) από 13/2/2017 στην αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε κάθε περίπτωση ο Ε.Φ.Ε.Τ. εγγυάται την ανεπηρέαστη εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού του στο πλαίσιο των υφισταμένων ενωσιακών και εθνικών διατάξεων και προς την κατεύθυνση αυτή και για την πλήρη διερεύνηση του θέματος και την αποκατάσταση της αλήθειας, υπέβαλε σχετική αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα στις αρμόδιες Εισαγγελίες Ιωαννίνων (έδρα ελεγχόμενου υποκαταστήματος της επιχείρησης) και Κέρκυρας (έδρα επιχείρησης).

Περαιτέρω, επιφυλασσόμενος κάθε νομίμου δικαιώματός του για την αναζήτηση ποινικών και αστικών ευθυνών κατά παντός υπευθύνου, ο Ε.Φ.Ε.Τ. απέστειλε έγγραφο στην ως άνω επιχείρηση καλώντας την να προβεί άμεσα στη διάψευση των όσων φέρεται να ανακοινώνει ή σε αντίθετη περίπτωση να κοινοποιήσει άμεσα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στους ως άνω αρμόδιους Εισαγγελείς, καθώς και στον Ε.Φ.Ε.Τ. για τις ενέργειές μας.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., τέλος, διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει απρόσκοπτα και συστηματικά τους ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων των ελλήνων καταναλωτών, αποτρέποντας κάθε είδους εκβιασμό και μη επιτρέποντας η παρούσα οικονομική κρίση να μετατραπεί και σε διατροφική.