Το συνέδριο Cancer & Personalized Medicine διοργανώνεται την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 , στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Το συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται  για τρίτη χρονιά αποτελεί ένα φόρουμ συζήτησης και κατάθεσης προτάσεων από τους φορείς της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, τους γιατρούς, τους ασθενείς, τους ερευνητές και τα στελέχη της φαρμακευτικής βιομηχανίας, επιδιώκοντας το σχεδιασμό καινοτόμων και εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων καθώς και οικονομικών αποδοτικών μέτρων προς όφελος του συστήματος υγείας και των ασθενών

Η θεραπεία του καρκίνου αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για όλα τα συστήματα Υγείας, αφού ο καρκίνος αναμένεται να καταστεί η κύρια αιτία θανάτου κατά την επόμενη δεκαετία. Το κόστος για την αντιμετώπισή του βαίνει συνεχώς αυξανόμενο και καθιστά αναγκαία την οικοδόμηση και διασφάλιση ενός εθνικού σχεδίου που στοχεύει στη βελτιστοποίηση της πρόσβασης των ασθενών στις θεραπείες καθώς και στη σωστή ισορροπία μεταξύ του κόστους της καινοτομίας και της βιωσιμότητας για τη συνεχή και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε καινοτόμες και εξατομικευμένες θεραπείες για τον καρκίνο.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να διερευνήσει τις δυνατότητες για μεγαλύτερη συνεργασία με όλους τους φορείς και μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την περίθαλψη του καρκίνου ως βασικού μοχλού για την παροχή βιώσιμης και υψηλού επιπέδου φροντίδας για τους ασθενείς. Οι βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο θα συμβάλουν στον διάλογο με στόχο να εξισορροπηθεί η παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας για τον καρκίνο με το κόστος, και να δοθούν στην Πολιτεία παραδείγματα νέων μοντέλων παροχής φροντίδας και αποζημίωσης με έμφαση στην αξία.

Θεματολογία

•        Το βάρος του καρκίνου για τη δημόσια υγεία, την οικονομία και την κοινωνία

•        Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τον καρκίνο

•        Εξελίξεις στην εξατομικευμένη θεραπεία για τον καρκίνο: Οφέλη για τους ασθενείς και για το σύστημα υγείας

•        Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία: Βέλτιστες πρακτικές στην αξιολόγηση και αποζημίωση των καρκινικών θεραπειών.

Για εγγραφή online.