"Πως είναι δυνατόν να έχουμε περίπου 40 ομεπραζόλες (δραστική ουσία) 20mg όλες με διαφορετικό όνομα από διαφορετικές εταιρείες και όλες με την ίδια τιμή!" μας λέει ο φαρμακοποιός Δημήτρης Μπάλτας, τονίζοντας ότι το σχετικό ερώτημα το έθεσε πρόσφατα σε συνάντηση που έγινε με παράγοντες από το πολιτικό στερέωμα για την αγορά του φαρμάκου.

Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης,  ο ίδιος, τόνισε ότι είναι παράλογο το προαναφερθέν φαινόμενο και πρότεινε κανένα φάρμακο να μην παίρνει άδεια κυκλοφορίας εκτός αν είναι καινοτόμο ή φθηνότερο. Γεγονός που όπως λέει εφόσον συμβεί θα ωθήσει και την Ελληνική φαρμακοβιομηχανία στην καινοτομία και την δημιουργία, αν και κάποιες το έχουν πετύχει. 

Την ίδια στιγμή πιστεύω του είναι ότι την άδεια κυκλοφορίας ενός φαρμάκου πρέπει να τη συνοδεύουν εγγυήσεις, ικανές να καλύψουν την οποιαδήποτε αστοχία του. Σήμερα, υπογραμμίζει τις αστοχίες των φαρμάκων της επιβαρύνεται η κοινωνία και το σύστημα υγείας. Δεν είναι δυνατόν, όμως, επισημαίνει χαρακτηριστικά εταιρείες που είναι άγνωστες να εμπορεύονται φάρμακα. Αυτό σημαίνει ότι κριτήριο επιλογής ,ανάμεσα στα άλλα ποιοτικά κριτήρια, για ένα φαρμακοποιό που θα πρέπει να επιλέξει ένα γενόσημο πρέπει να είναι και αυτό, δηλαδή οι εγγυήσεις. Μόνο έτσι καλύπτεται ο φαρμακοποιός αλλά και ο ασθενής. 

Σήμερα, όπως μας είπε υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις γύρω από τα γενόσημα και θεωρεί ότι για αυτό ευθύνονται πρωτίστως οι ίδιες οι εταιρείες. Καταρχήν εξηγεί, τα γενόσημα ως φάρμακα off pattent δεν έχουν R & D αλλά ούτε Marketting και άρα σωστά πρέπει να είναι κατά πολύ φθηνότερα των Brands ή των πρωτοτύπων.

Μόνο κριτήριο για τον προσδιορισμό τους πρέπει να είναι η ίδια βιοδιαθεσιμότητα μεταξύ των Brands και των Generics. Και ίδια βιοδιαθεσιμότητα σημαίνει ίδια συγκέντρωση ενεργού φαρμάκου στο αίμα/πλάσμα στον ίδιο χρόνο. Τα γενόσημα, συνεχίζει, πρέπει να ακολουθούν και κάποιες άλλες προϋποθέσεις διαφοροποίησης από τα πρωτότυπα, όπως να μην μοιάζουν στο χρώμα και στο σχήμα γιατί παραπλανάται ο ασθενής. 

Επίσης, τα γενόσημα δεν πρέπει να διαθέτουν όνομα, σύμφωνα με τον κ. Δ. Μπάλτα διότι τότε είναι επώνυμα δηλαδή BRANDS. Και εδώ, λέει χαρακτηριστικά ο κ. Δημήτρης Μπάλτας είναι η παραπλανητική ενέργεια της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας. Δίνουν όνομα σε ένα γενόσημο και το κάνουν Brand και βασισμένοι σε αυτό ξεκινάνε marketing με "ιατρικούς επισκέπτες" δίνοντας κίνητρα συνταγογραφησης ή απλώς ενημέρωσης, επιβαρύνοντας έτσι την τιμή τους. Αυτά όμως δεν συνάδουν με τους διεθνείς κανόνες περί γενοσήμων διότι τα γενόσημα δεν πρέπει να έχουν όνομα Brand παρά μόνο την ουσία (δραστική) ως όνομα.

Όλα αυτα τα "BRANDED GENERICS" δεν είναι παρά μία Ελληνική (παγκόσμια) πρωτοτυπία που δεν βασίζεται σε κανένα κριτήριο, προκαλώντας από την άλλη πολλαπλά προβλήματα. Συγκεκριμένα οδηγεί

  1. σε κατευθυνόμενη συνταγογράφηση,
  2. αυξάνει τις τιμές των φαρμάκων
  3. δημιουργεί μια εσωστρέφεια προς την εύκολη λύση και όχι προς τη έρευνα
  4. επιβαρύνει τα έξοδα υγείας
  5. Δημιουργεί διαπλοκή μεταξύ κράτους και επιχειρήσεων (κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις) και τέλος
  6. δημιουργεί καρτέλ.