Με διψήφιο ποσοστό στο εξωτερικό και μονοψήφιο στην Ελλάδα κινήθηκαν το 2016 οι πωλήσεις του ομίλου Κορρέ.

Αναλυτικότερα ο Όμιλος στις αγορές προτεραιότητας της Ευρώπης -Γερμανία, Νορβηγία, Αγγλία, κατέγραψε ρυθμό αύξησης πωλήσεων 18% . Στην Αμερική τα βασικά κανάλια διανομής, όπως το δίκτυο SEPHORA, τα SEPHORA in JCPenney και το ηλεκτρονικό κατάστημα korresusa.com, παρουσίασαν σημαντική αύξηση πωλήσεων. Στο τηλεοπτικό κανάλι HSN οι πωλήσεις κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα. Αντίστοιχη ήταν η τάση και στον Καναδά λόγω της μετάβασης του μοντέλου διανομής σε ανεξάρτητο διανομέα.

Στην Ελλάδα, από την άλλη, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4%, αποτυπώνοντας την απήχηση των νέων πρωτοποριακών προϊόντων που παρουσίασε η ΚΟΡΡΕΣ στις στρατηγικές κατηγορίες της, καθώς και την υψηλή απόδοση του πλάνου επικοινωνίας και προώθησής τους στο κανάλι του φαρμακείου.
Συνολικά, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 54,6εκατ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας οριακή αύξηση + 0,1% σε σχέση με το 2015.

Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στα 65,0% από 64,2% το 2015, αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης του μίγματος πωλούμενων προϊόντων και στοχευμένων ενεργειών μείωσης κόστους.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) το 2016 ανήλθαν στα επίπεδα του 2015 στα 8,2εκατ. ευρώ (με την αφαίρεση της επίπτωσης εκτάκτων εξόδων αναδιοργάνωσης). Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 4,9εκατ. ευρώ το 2016.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα -2,3 εκατ. ευρώ από -1,4 εκατ. ευρώ το 2015, επηρεαζόμενα από τα έκτακτα έξοδα αναδιοργάνωσης.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές τριπλασιάστηκαν στα 5,7εκατ. ευρώ το 2016 από 2,1εκατ ευρώ το 2015, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ.

Το 2016 ο Όμιλος ΚΟΡΡΕΣ στην Ελλάδα συνέχισε να επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη με στόχο την καινοτομία.