Έρχονται τα «μπιλιέτα» για τα διαγνωστικά κέντρα που θα αφορούν το claw back  του Β’ εξαμήνου 2016 και το ποσό που θα αναλογεί στην κάθε μονάδα θα συμψηφιστεί με τις απαιτήσεις μηνός Ιουνίου τρέχοντος έτους. Σχετική ανάρτηση στο e-ΔΑΠΥ προβλέπεται να γίνει εντός της προσεχούς εβδομάδας σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε το Δ.Σ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ) στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε.

Όπως ήταν και το αναμενόμενο, το μεγαλύτερο μέρος της συνέλευσης αφορούσε την ενημέρωση των μελών για την πορεία των πληρωμών. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε ότι μετά τον συμψηφισμό των απαιτήσεών για το μήνα Δεκέμβριο 2016 με το claw back Α΄ εξαμήνου του ιδίου έτους, συνεχίζονται κανονικά οι διαδικασίες για την αποζημίωση μηνός Ιανουαρίου τρέχοντος έτους. Οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της εκκαθάρισης και οριστικοποίησης, με 1.500 περίπου εξ' αυτών να έχουν ήδη ενταλματοποιηθεί, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει και η ψηφιοποίηση των παραπεμπτικών μηνός Φεβρουαρίου, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί για όλες τις μονάδες παροχής υπηρεσιών εργαστηριακής ιατρικής εντός τους τρέχοντος μηνός Ιουνίου.

Την ίδια στιγμή, οι δύο πρώτοι μήνες τρέχοντος έτους (Ιανουάριος και Φεβρουάριος) θα πληρωθούν ολόκληροι, ενώ με την πληρωμή του Μαρτίου ή του Απριλίου θα γίνει η παρακράτηση του υπολοίπου από τον συμψηφισμό του claw back πρώτου εξαμήνου 2016 για όσους είχαν υπόλοιπο. Όσον αφορά τους παρόχους των οποίων η απαίτηση Δεκεμβρίου 2016 ήταν μεγαλύτερη της επιστροφής λόγω claw back Α’ εξαμήνου 2016, είναι σε εξέλιξη η πίστωση αυτών των χρημάτων στους λογαριασμούς τους.
Σχετικά με την  πρώτη γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών (περίοδος 2008-2012) που περιλαμβάνει και κάποια ασφαλιστικά ταμεία που ενσωματώθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας του (2012),   αυτές τελικώς χωρίστηκαν  σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το ποιος θα κάνει την εκκαθάριση με τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια η πληρωμή τους.

Η μόνη διαδικασία που φαίνεται να προχωράει ανεμπόδιαστα είναι η εκκαθάριση των απαιτήσεων  για τον ΟΠΑΔ, την οποία έχουν  αναλάβει οι υπάλληλοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ αυτές που αφορούν το ΤΑΠ-ΟΤΕ που επίσης έχουν αναλάβει την εκκαθάριση τους οι υπάλληλοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, έχουν κολλήσει σε διαδικαστικά θέματα στην επίτροπο και γίνεται προσπάθεια στο Ελεγκτικό Συνέδριο να ξεκολλήσουν.

Όσον αφορά τέλος τις απαιτήσεις  από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (περίοδος 2012-2015) οι οποίες δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί, αυτές θα εκκαθαριστούν με το δειγματοληπτικό έλεγχο του 5% και θα συμψηφιστούν με τις οφειλές που έχουν οι πάροχοι προς τον Οργανισμό λόγω της επιβολής των μέτρων του claw back και rebate για τις ίδιες χρονικές περιόδους. Το ποσό επιστροφής προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την αφαίρεση των    απαιτήσεων των μελών του Συνδέσμου, είναι της τάξεως των 120 εκατ. ευρώ περίπου και γίνεται προσπάθεια η παρακράτηση αυτού του ποσού να επιστραφεί τμηματικά στον Οργανισμό από τους παρόχους σε 24 δόσεις.