Τρέχουν και δεν φτάνουν οι νομικοί που απασχολούνται στα θεσμικά όργανα των παρόχων υγείας (όπως κλινικές, εργαστηριακοί, φυσικοθεραπευτές) οι οποίοι ετοιμάζουν πολυσέλιδες γνωματεύσεις αναφορικά με τον παράδοξο τρόπο υπολογισμού του claw back. H πληροφόρησή μας είναι ότι αν δεν βρεθεί λύση, οι πάροχοι σκέφτονται να αποφασίσουν ακόμη και την δικαστική οδό, καθώς όπως μας τόνισε κάποιος με τον  οποίο συνομιλήσαμε, δεν μπορούμε να  χαρίζουμε κάθε τόσο τα λεφτά μας- μας εξήγησε δε πού γίνεται ο λάθος υπολογισμός του clawback

Το claw back υπολογίζεται βάσει των ετήσιων επιτρεπτών Ορίων κάθε κατηγορίας παροχής. 

Για παράδειγμα, έχει 68 εκατ. ευρώ για φυσικοθεραπεία, δηλαδή 34 εκατ. ευρώ το εξάμηνο.  

Κάθε εξάμηνο αποστέλλεται το ατομικό σημείωμα claw back αφού υπολογιστεί η υπέρβαση του εξαμήνου. Η υπέρβαση προσδιορίζεται για κάθε μήνα βάσει της μηνιαίας υποβολής του καθενός.

Δηλαδή κατανέμονται τα 68 εκατ. διά 12 μήνες, που ισούται με 5.666.666 ευρώ το μήνα. 

Αν κατατεθεί τον μήνα το ποσό των 6.500.000 ευρώ τότε υπολογίζεται εκατοστιαία (Π.χ 18%) η υπέρβαση και αφαιρείται από το ποσό που έχεις καταθέσει τον συγκεκριμένο μήνα. 

Όλους τους μήνες υπάρχει υπέρβαση και υπολογίζεται και αφαιρείται η εκατοστιαία μηνιαία υπέρβαση του καθενός (πχ Ιαν. 17% , Φεβ. 21%, Μαρ. 12% κλπ.). 

Τον Αύγουστο, όμως, που η μηνιαία κατάθεση είναι κάτω από τα όρια και πρέπει να εφαρμοστεί ένα είδος επιστροφής - συμψηφισμού με τους άλλους μήνες- αυτή δεν γίνεται και αυτό χάνεται. 

Έτσι, με αυτό τον τρόπο -από τον μήνα Αύγουστο -ο ΕΟΠΥΥ δημιουργεί πλεονάσματα, εις βάρος των παρόχων, που στηρίζονται σε αυτή την επιστροφή, προκειμένου να καλύψουν τα χρέη τους.

Το ερώτημα λοιπόν που κάνουν οι πάροχοι, είναι γιατί δεν γίνεται συμψηφισμός της επιστροφής που ανέρχεται στον μέσο όρο στο -25% (τον Αύγουστο για το 2016).   

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρουν πάροχοι ότι ενώ ο Νόμος έχει ψηφιστεί για να συγκρατεί στα επιτρεπτά όρια τον προϋπολογισμό, στο τέλος, με τον απαράδεκτο τρόπο υπολογισμού επέρχεται μείωση της επιτρεπτής δαπάνης !

Εξαιτίας αυτού επικρατεί αναστάτωση για την αδικία και υπάρχει συντονισμένη διαδικασία διερεύνησης μέσω των νομικών των συλλόγων.