Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της για το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1.639 εκατ. SEK (κορώνες Σουηδίας), σημειώνοντας αύξηση κατά 12 τοις εκατό. Η αύξηση των συνολικών εσόδων άγγιξε το 51 τοις εκατό, εξαιρουμένων εφάπαξ κονδυλίων. Οι πωλήσεις προϊόντων ανήλθαν σε SEK 1.443 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά 12 τοις εκατό (60 τοις εκατό σε αναπροσαρμοσμένη βάση).

Οι πωλήσεις του Παράγοντα Πήξης VIII Efmoroctocog alfa ανήλθαν σε SEK 351 εκατομμύρια και οι πωλήσεις του Παράγοντα Πήξης ΙΧ Eftrenonacog alfa ανήλθαν σε SEK 84 εκατομμύρια.

Σημαντικοί επιχειρηματικοί σταθμοί κατά το 2ο τρίμηνο του 2017

·       Ο Guido Oelkers ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου (CEO) και Προέδρου

·       Ισχυρή τριμηνιαία αύξηση

·       Δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικής μονάδας Προϊόντων Εξειδικευμένης Φροντίδας

·       Το Efmoroctocog alfa έλαβε έγκριση στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για τη θεραπεία της αιμορροφιλίας Α

·       Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ενέκρινε τη δυνατότητα χορήγησης δόσης κάθε 14 μέρες ή και περισσότερο στο πλαίσιο του αναθεωρημένου δοσολογικού σχήματος για το Eftrenonacog alfa

·       Η δραστική ουσία Nitisone έλαβε έγκριση στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για τη θεραπεία της κληρονομικής τυροσιναιμίας τύπου 1 (HT-1)

·       Το Anakinra εγκρίθηκε στον Καναδά για τη θεραπεία της πολυσυστηματικής φλεγμονώδους νόσου νεογνικής έναρξης (NOMID)

·       Η δραστική ουσία Collagenase Clostridium histolyticum  έλαβε θετική γνωμοδότηση ώστε να καταστεί διαθέσιμη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) στην Αγγλία

Περίληψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το 2ο τρίμηνο 2017 (2ο τρίμηνο 2016)

·         Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1.639 εκατ. SEK (1.469), καταγράφοντας αύξηση κατά 12% (5% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος [CER])

·         Τα έσοδα από προϊόντα ανήλθαν σε 1.443 εκατ. SEK (1.288), σημειώνοντας αύξηση κατά 12% (5% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος [CER])

·         Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 71% (72)

·         Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITA) ήταν 492 εκατ. SEK (550)

·         Η ταμειακή κατάσταση ήταν 1.189 εκατ. SEK (786 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2016)

·         Τα κέρδη ανά μετοχή ήταν σε 0,91 SEK (1,16)

Περίληψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το 1ο εξάμηνο 2017 (H1 2016)

·         Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 3.035 εκατ. SEK (2.742), καταγράφοντας αύξηση κατά 11% (6% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος [CER])

·         Τα έσοδα από προϊόντα ανήλθαν σε 2.712 εκατ. SEK (2.395), σημειώνοντας αύξηση κατά 13% (8% σε σταθερή τιμή συναλλάγματος [CER])

·         Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 72% (73)

·         Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITA) ήταν 898 εκατ. SEK (1.052)

·         Τα κέρδη ανά μετοχή ήταν 1,63 SEK (2,28)

Οικονομική πρόβλεψη για το 2017[1,2] – αναθεωρημένη


Η Sobi πλέον αναμένει ότι τα συνολικά έσοδα για το πλήρες οικονομικό έτος θα κυμαίνονται μεταξύ 6.100 και 6.200 εκατ. (5.800-6.000).
Το μικτό κέρδος αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 70 τοις εκατό (66-68).
Η Sobi πλέον αναμένει ότι τα έσοδα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITA) για το πλήρες οικονομικό έτος θα κυμαίνονται μεταξύ 1.700 και 1.800 εκατ. SEK (1.600-1.700).

 

[1]Σε σταθερές τιμές συναλλάγματος.

[2]Η αρχική οικονομική πρόβλεψη ανακοινώθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2017.

O Guido Oelkers, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), δήλωσε:

«Αγαπητοί μέτοχοι, πελάτες, συνεργάτες και εργαζόμενοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα να παρουσιάζω σήμερα τα πρώτα μου τριμηνιαία αποτελέσματα και τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου του 2017 για τη Sobi. Συμπληρώνοντας τις πρώτες επτά εβδομάδες στη Sobi, έχω σχηματίσει την εντύπωση ότι διαθέτουμε την κατάλληλη τοποθέτηση ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας στην αγορά της αιμορροφιλίας στις περιοχές δραστηριοποίησης της Sobi και να δημιουργήσουμε έναν ανταγωνιστικό τομέα εξειδικευμένης φροντίδας με βελτιωμένη κερδοφορία σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική».