Τελικά το ρητό "όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά" ισχύει, όπως επιβεβαιώνει και η χθεσινή ανακοίνωση του Ιασώ, ότι ξεκινά αποκλειστικές διαπραγματεύσεις πώλησης του Ιασώ General. Μία φήμη περί ενδεχόμενης πώλησης της μονάδας, που ακούστηκε έντονα τον Ιούλιο και την οποία είχαμε μεταφέρει μέσω της στήλης Ενδοσκόπιο για να αποδειχθεί τελικώς τρεις μήνες μετά ότι ήταν γεγονός. Aγοράστρια εταιρεία είναι η Hellenic Healthcare που ελέγχεται από το ίδιο fund που αγόρασε το Metropolitan, το CVC Capital Partners και στην οποία εταιρεία, όπως ακούγεται αλλά δεν επιβεβαιώνεται, μετέχουν και δύο παλιοί μέτοχοι του Metropolitan

Η ανακοίνωση λοιπόν της πώλησης λέει τα εξής: Το Ιασώ ανακοινώνει ότι έχει λάβει προσφορά από την εταιρεία «HELLENIC HEALTHCARE S.À R.L.», εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στο Λουξεμβούργο για την πώληση του ποσοστού (97,2%) των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην θυγατρική της εταιρεία «ΙΑΣΩ General».

Tο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με τον Πιθανό Αγοραστή επί τη βάσει της προσφοράς, η οποία τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης και των αποτελεσμάτων του νομικού και οικονομικού ελέγχου του ΙΑΣΩ General από τον Πιθανό Αγοραστή, της συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και του Πιθανού Αγοραστή στο κείμενο της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και άλλες συνήθεις αιρέσεις".

Η είδηση αυτή, κάθε άλλο παρά ξένισε την αγορά, καθώς την περίμενε, τονίζοντας ότι πρόθεση της διοίκησης του ομίλου Ιασώ ήταν να μεταβιβάσει εδώ και καιρό την μονάδα της Μεσογείων τονώνοντας παράλληλα τα θεμελιώδη του. Πηγές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη μονάδα λόγω των υψηλών λειτουργικών της επιβάρυνε σημαντικά την πορεία του ομίλου όλα αυτά τα χρόνια. Κανείς, ωστόσο, δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τον δανεισμό της μονάδας, όπως και για τα υπόλοιπα θεμελιώδη μεγέθη της , καθώς ενοποιούνται σε αυτά του ομίλου. Παρά ωστόσο, τις φημολογούμενες ζημιές του Ιασώ General, ανταγωνιστές υποστηρίζουν ότι το στρατηγικό σημείο όπου βρίσκεται η μονάδα , αλλά και ο ανταγωνιστικός τιμοκατάλογος που διαθέτει και ο οποίος είναι σημαντικά χαμηλότερος από άλλες κλινικές αποτελούν δύο σημαντικά πλεονεκτήματα της μονάδας των 239 κλινών.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία στις 30/6/2017

ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μετά από την επιβολή των μηχανισμών rebate και claw-back ανήλθε στα 61,42 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 4,04% από 59,03 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Ομοίως ο Κύκλος Εργασιών της μητρικής εταιρείας ΙΑΣΩ διαμορφώθηκε στα 34,72 εκατ. ευρώ από 34,18 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.

Στον Όμιλο τα μικτά κέρδη μετά από την επιβολή των μηχανισμών rebate και claw-back ανήλθαν σε 15,12 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 57,07% έναντι 9,62 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Ομοίως, αύξηση κατά 27,87% παρουσίασε και η μητρική-εταιρεία, στα μικτά κέρδη να διαμορφώνονται στα 11,17 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 ήταν 8,74 εκατ. ευρώ.

Στον Όμιλο, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 16,33 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 44,68% έναντι 11,29 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Ομοίως και η μητρική-εταιρεία παρουσίασε αύξηση κατά 24,07%, με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφώνονται στα 12,36 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 ήταν 9,96 εκατ. ευρώ.

Στον Όμιλο, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) παρουσίασαν σημαντική αύξηση και ανήλθαν σε 11,46 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,10 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ στην μητρική-εταιρεία, τα κέρδη προ τόκων & φόρων (E