ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ,οδοντιατρική αποκλειστικά για παιδιά και άτομα με Ειδικές Ανάγκες