Ιατρικό Λεξικό - Εγκυκλοπαίδεια υγείας

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό
Ενδιαφέροντα λήμματα
Οδοντικός πόνος
Πόνος στη στοματική περιοχή, που σε γενικές γραμμές μπορεί να έχει διπλή προέλευση. Ο πόνος του μαλακού ιστού μπορεί να είναι οξύς ή χρόνιος, ενώ είναι καυστικός και σαφώς εντοπισμένος όταν οφεί...
Δοκιμασία, εξέταση
1. Μια εξέταση.2. Μια μέθοδος καθορισμού της παρουσίας ή της φύσης μιας ουσίας ή της παρουσίας μιας ασθένειας.3. Μια χημική αντίδραση.4. Ένα αντιδραστήριο ή ουσία που χρησιμοποιείται σε μια εξέταση...
Εξάρτηση
Ψυχική (και ορισμένες φορές σωματική) εξάρτηση, ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ενός ζωντανού οργανισμού και ενός φαρμάκου. Στις χαρακτηριστικές συμπεριφορικές και άλλες αποκρίσεις περιλαμβάνεται...
Γαγγλιοκύτταρο
1. Οποιοσδήποτε νευρώνας, το κυτταρικό σώμα του οποίου, εντοπίζεται εντός ενός γαγγλίου.2. Νευρώνας του αμφιβληστροειδούς, ο νευρώνας του οποίου κείται στο γαγγλιακό κυτταρικό στρώμα. Οι άξονες των...
Ορθοκολικός καρκίνος
Κακοήθεια του εντέρου ή του ορθού. Σε κάποια στιγμή της ζωής τους, ένα 6% των Αμερικάνων θα εμφανίσει την ασθένεια. Το 2003, η Αμερικανική Αντικαρκινική Ένωση εκτίμησε ότι 147.000 Αμερικάνοι θα διαγνω...
Λόγος, ομιλία
1. Η προφορική έκφραση των σκέψεων ενός ατόμου.2. Η πράξη εκφοράς έναρθρων λέξεων ή ήχων.3. Λέξεις που χρησιμοποιούνται στην ομιλία με στόχο την επικοινωνία.Ιστορικά, ορισμένοι αδροί ήχοι θεωρεί...
Περικαρδιακή τριβή
Τρίζων, τραχύς ή οξύς ήχος που ακούγεται, όταν φλεγμαίνουσες σπλαγχνικές και τοιχωματικές επιφάνειες κινούνται η μια πάνω στην άλλη. Ο ήχος μπορεί να ακουστεί κατά την ακρόαση ασθενών οι οποίοι ...
Συμπαθητική δυστροφία αντανακλαστικών
Μη φυσιολογική απόκριση των νεύρων του προσώπου ή ενός άκρου που χαρακτηρίζεται από άλγος, αυτόνομη δυσλειτουργία, αγγειοκινητική αστάθεια και οίδημα των ιστών. Αν και η ακριβής αιτία του συνδρ...