Ιατρικό Λεξικό - Εγκυκλοπαίδεια υγείας

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό
Ενδιαφέροντα λήμματα
Σύνδρομο κακοποιημένου παιδιού
Σωματική κακοποίηση ενός παιδιού από κάποιον ενήλικα, συχνά υπό περιστάσεις που δίνουν την εικόνα ότι ο τραυματισμός ήταν τυχαίος. Το παιδί μπορεί να εμφανίσει μώλωπες, εκδορές, εγκαύματα, αιματώμα...
Πρόπτωση της μήτρας
Διαταραχή κατά την οποία η μήτρα προπίπτει εκτός του κόλπου λόγω χαλάρωσης των μυών του πυελικού εδάφους. Υπάρχουν 3 βαθμοί βαρύτητας. Στον πρώτο ο τράχηλος προπίπτει μέσα στον κόλπο. Στο δεύτερο εξέρ...
Ηωσινόφιλο
Ένα λευκό αιμοσφαίριο με λοβωτό πυρήνα και κοκκία στο κυτταρόπλασμα που χρωματίζονται κόκκινα με τη χρώση κατά Wright. Τα ηωσινόφιλα αποτελούν το 1- 3% των λευκών αιμοσφαιρίων. Συμβάλλουν στην κατ...
Επινεφρίδιο
Ένας τριγωνικός αδένας που καλύπτει την ανώτερη επιφάνεια του κάθε νεφρού.ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ: Ο επινεφριδικός αδένας είναι ουσιαστικά ένα διπλό όργανο το οποίο συντίθεται από έναν εξωτερικό φλοιό και ένα...
Πρόγραμμα Ανθρώπινου Γονιδιώματος
Μία διεθνής ερευνητική προσπάθεια χαρτογράφησης κάθε ανθρώπινου γονιδίου και αλληλουχίας των 3,1 δισεκατομμυρίων βάσεων που συνιστούν το ανθρώπινο DNA Το Εθνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο του Ανθρώπινου...
Απεικονιστική ηχωκαρδιογραφία πολλαπλών διαστάσεων
Μια πειραματική υπερηχογραφική τεχνική που χρησιμοποιεί τεχνολογία υπολογιστών για την τρισδιάστατη απεικόνιση των καρδιακών δομών. Αυτή γίνεται τετραδιάστατη όταν χρησιμοποιείται ο χρόνος για...
Χολέρα
Οξεία λοίμωξη η οποία περιλαμβάνει ολόκληρο το λεπτό έντερο, χαρακτηριζόμενη από ακατάσχετη, υδαρή, εκκριτική διάρροια. Χωρίς θεραπεία, η έντονη απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών μπορεί να προκαλέσει αφυ...
Άσκηση, γύμναση
Σωματική ή πνευματική δραστηριότητα που πραγματοποιείται για να διατηρήσει, να αποκαταστήσει ή να αυξήσει τη φυσιολογική ικανότητα. Η σωματική άσκηση περιλαμβάνει δραστηριότητες που διατηρούν ή αυξ...