Ιατρικό Λεξικό - Εγκυκλοπαίδεια υγείας

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό
Ενδιαφέροντα λήμματα
Σπόριο
1. Αναπαραγωγικό κύτταρο μυκήτων. Τα σπόρια ενδέχεται να παραμείνουν ληθαργικά αλλά βιώσιμα για μήνες. Το μαγείρεμα καταστρέφει τα σπόρια, αλλά τα παθογόνα σπόρια συνήθως εισπνέονται παρά καταπίν...
Αποκατάσταση
1. Διαδικασίες θεραπείας και εκπαίδευσης, που βοηθούν άτομα με αναπηρία να επιτύχουν τη μέγιστη λειτουργικότητα, μία αίσθηση ευεξίας και ένα ικανοποιητικό επίπεδο ανεξαρτησίας. Αποκατάσταση μπορ...
Σίτιση με εντερικό σωλήνα
Μέσο παροχής θρέψης σε ασθενή που δεν μπορεί να προσλάβει τροφή διαφορετικά. Ο ασθενής μπορεί να εμφανίζει δυσκολία στη μάσηση, στην κατάποση, ή κάποια στοματική, φαρυγγική ή οισοφαγική δυσμορφία....
Επιδιδυμίδα
Ένα μικρό επίμηκες όργανο που βρίσκεται πάνω και δίπλα από την οπίσθια επιφάνεια του όρχεως, αποτελούμενο από έναν εσπειραμένο σωλήνα μήκους 3,97- 6,1 m, που περιέχεται στον ίδιο ελυτροειδή χιτώνα...
Μεταδιδόμενη σπογγόμορφη εγκεφαλοπάθεια
Νευρολογικές διαταραχές που χαρακτηρίζονται από ταχέως εξελισσόμενη άνοια ή από απότομη εμφάνιση ψυχιατρικών διαταραχών, συνοδευόμενες συχνά από μυόκλονο, αταξία και αφασία. Ο θάνατος μπορεί να ...
Εγκεφαλίνη
Ένα πενταπεπτίδιο που παράγεται στον εγκέφαλο. Έχει οπιοειδή δράση και προκαλεί αναλγησία συνδεόμενο με τους υποδοχείς των οπιοειδών στις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την αντίληψη του...
Δραστηριότητες καθημερινής ζωής
Δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από κάποια άτομα μία συνηθισμένη ημέρα, οι οποίες τους προσφέρουν ανεξαρτησία στη ζωή τους. Οι βασικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (BADL) περιλαμβάνουν...
Διάστρεμμα αστραγάλου
Τραύμα των συνδέσμων του αστραγάλου και του ποδιού, στο οποίο πιθανώς εμπλέκεται και τραυματισμός τενόντων, χωρίς όμως να παρατηρείται απόσπαση. Τα διαστρέμματα των πλάγιων συνδέσμων (συνηθέστερ...