Ιατρικό Λεξικό - Λήμματα από Η

Βρέθηκαν 36 λήμματα

Η εικόνα άσκησης επαγγέλματος

Μέθοδος αξιολόγησης της επαγγελματικής συμπεριφοράς μεμονωμένων επαγγελματιών. Το τυπικό προφίλ μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τους ασθενείς του επαγγελματία, τις γνωστές τους παθήσεις...

Η λήψη αλκαλικών ουσιών

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Χορηγούνται από του στόματος μεγάλες ποσότητες νερού. Συνήθως είναι απαραίτητη η επίσκεψη σε ένα ωτορινολαρυγγολόγο. Αν υπάρχει ανάγκη προστασίας των αεραγωγών, εκτελείται τραχειοτομή ή δ...

Ηλεκτροαρνητικός

1. Η σχετικη έλξη ενός πυρηνα για τα ηλεκτρόνια. Με βάση τον περιοδικό πίνακα, το περισσότερο ηλεκτροαρνητικό άτομο είναι το φθόριο (άνω δεξιά), με μειούμενη ηλεκτροαρνητικότητα καθώς προχωρά κανεί...

Ηλεκτρόδιο

1. Ηλεκτρικός ακροδέκτης ή απαγωγή.2. Ένα αγώγιμο μέσο.3. Στην ηλεκτροθεραπεία, ένα όργανο με άκρο ή επιφάνεια μέσω της οποίας διοχετεύεται ηλεκτρικό ρεύμα στο σώμα του ασθενούς.4. Ηλεκτρικός ακροδ...

Ηλεκτρόδιο διοξειδίου του άνθρακα

Ηλεκτρόδιο αερίων αίματος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της μερικής πίεσης του διοξειδίου του άνθρακα (PCO2) στο αίμα. Η λειτουργία του βασίζεται στη διάχυση του διοξειδίου του άνθρακα ...

Ηλεκτρόδιο χλωριούχου υδραργύρου

Ηλεκτρόδιο το οποίο αναπτύσσει ένα σταθερό ηλεκτρικό δυναμικό και χρησιμοποιείται ως ηλεκτρόδιο αναφοράς σε κύκλωμα αισθητηρίων ηλεκτροδίων. Αποτελείται από ένα αμάλγαμα υδραργύρου και χλωριούχου υ...

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία

Η ενίσχυση, καταγραφή και ανάλυση της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Η αποκτώμενη καταγραφή ονομάζεται ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG). Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται οτο τριχωτό της κεφαλής σε...

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Η καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς, η οποία αποτελείται από κύματα που ονομάζονται P, Q, R, S, T και μερικές φορές U. Το πρώτο, ή κύμα P, προκαλείται από την εκπόλωση των κόλπων...

Ηλεκτρολύτης

1. Διάλυμα που άγει τον ηλεκτρισμό.2. Μια ουσία η οποία, σε διάλυμα, άγει το ηλεκτρικό ρεύμα και αποσυντίθεται από τη διέλευσή του. Τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα αποτελούν συνήθεις ηλεκτρολύτες.3...

Ηλεκτρολυτική αγωγή

Η δίοδος συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ δύο ηλεκτροδίων, τα οποία έχουν εμβαπτισθεί σε ένα ιοντισμένο διάλυμα. Στα μέταλλα, τα ηλεκτρικά φορτία μεταφέρονται μέσω ηλεκτρονίων απειροελάχιστης μά...

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα

Κυματομορφή που δημιουργείται από την ταυτόχρονη ταλάντωση του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου, το ένα κάθετα προς το άλλο. Η κατεύθυνση μετάδοσης του κύματος είναι κάθετη στις ταλαντώσεις. ...

Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

Όλες οι μορφές ενέργειας που πηγάζουν από μια ηλεκτρική πηγή. Περιλαμβάνονται όλα τα πεδία που παράγονται από την οπτική, τη ραδιοακτινοβολία, τις ακτίνες Χ και τις ακτίνες γ. Όσο μεγαλύτερη είναι...

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό