Ιατρικό Λεξικό - Λήμματα από Φ

Βρέθηκαν 34 λήμματα

Φαγοκυττάρωση

Διαδικασία τριών σταδίων, κατά την οποία τα φαγοκύτταρα (ουδετερόφιλα, μονοκύτταρα και μακροφάγα) καταπίνουν και καταστρέφουν μικροοργανισμούς, άλλα ξένα αντιγόνα και κυτταρικά άχρηστα υλικά. Γενικ...

Φαιά ουσία

Νευρικός ιστός που αποτελείται κυρίως από κυτταρικά σώματα νευρώνων παρά από τις εμμύελες αποφυάδες τους. Ο όρος αποδίδεται γενικά στις φαιές περιοχές του κεντρικού νευρικού συστήματος, που περ...

Φαιοχρωμοκύτωμα

Όγκος του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για σχεδόν το 0,1%-2% όλων των περιπτώσεων υπέρτασης. Ο όγκος εκκρίνει κατεχολαμίνες (π.χ. νορεπινεφρίνη και επινεφρίνη), οι οποίες...

Φαρμακοδιέγερση, ντοπάρισμα

Στην αθλιατρική, η χρήση από έναν αθλητή κάποιου φαρμάκου ή προϊόντος του αίματος για βελτίωση της επίδοσης. Δεν έχει ακόμα εμφανιστεί κάποιο φάρμακο που να το επιτυγχάνει αυτό με ασφάλεια. Η χορήγ...

Φαρμακολογική δράση

Η δράση ενός φαρμάκου σε διάφορα συστήματα του ανθρωπίνου οργανισμού.Τοπική: Όταν ένα φάρμακο τοποθετείται τοπικά ή απευθείας στον ιστό ή στο όργανο, μπορεί να αντιδράσει με την κυτταρική μεμβράνη ή ν...

Φαρυγγίτιδα

Φλεγμονή του βλεννογόνου και του λεμφικού ιστού του φάρυγγα, συνήθως ως αποτέλεσμα λοίμωξης.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η νόσος προκαλείται συνήθως από ιογενείς ή βακτηριακές λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένων του ιού τη...

Φεριτίνη

Σιδηρο-φωσφορικό πρωτεϊνικό σύμπλεγμα που περιέχει περίπου 23% σίδηρο. Σχηματίζεται στον εντερικό βλεννογόνο από τη σύνδεση τρισθενούς σιδήρου με μια πρωτεΐνη, την αποφεριτίνη. Οι ιστοί αποθηκεύο...

Φίδι

Ερπετό το οποίο φέρει φολίδες και δεν διαθέτει άκρα, εξωτερικά αυτιά και λειτουργικά βλέφαρα. Στα δηλητηριώδη φίδια, το δηλητήριο παράγεται σε δηλητηριώδη αδένα, ο οποίος συνδέεται μέσω σωλήνα ή...

Φλέβα

Αγγείο που μεταφέρει αποξυγονωμένο (σκούρο κόκκινο) αίμα προς την καρδιά, εκτός από τις πνευμονικές φλέβες που μεταφέρουν οξυγονωμένο αίμα. Το τοίχωμα της φλέβας αποτελείται από τρεις χιτώνες: ...

Φλεβική πίεση

Η πίεση του αίματος εντός των φλεβών. Είναι υψηλότερη κοντά στην περιφέρεια και ελαττώνεται βαθμιαία από τα τριχοειδή προς την καρδιά. Κοντά στην καρδιά η πίεση μπορεί να είναι κοντά στο μηδέν (αρ...

Φλεβικός σφυγμός

Ο σφυγμός σε μια φλέβα και ιδιαίτερα ο σφυγμός σε μεγάλες φλέβες κοντά στην καρδιά, όπως η έσω ή έξω σφαγίτιδα. Φυσιολογικά είναι ελάχιστα ψηλαφητός. Είναι έκδηλος σε καταστάσεις όπως η παλινδρόμη...

Φλεβίτιδα

Φλεγμονή μιας φλέβας.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Οι κοινές αιτίες περιλαμβάνουν τον χημικό ή μηχανικό ερεθισμό φλεβών από σκληρυντικά ενδοφλέβια υγρά ή μόνιμους καθετήρες, την θρόμβωση ή τις λοιμώξεις.ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:...

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό