Ιατρικό Λεξικό - Λήμματα από Ν

Βρέθηκαν 78 λήμματα

Να μην ανανήψετε

Οδηγία που δηλώνει ότι ασθενής δεν πρέπει να επανέλθει. Μπορεί να δοθεί γραπτώς από τον ιατρό κατ' απαίτηση του ασθενούς. Εάν ο ασθενής δεν είναι ικανός ή σε θέση να αποφασίσει, μπορεί να ζητηθεί ...

Να μην επιχειρηθεί ανάνηψη

Οδηγία λίγο περισσότερο ακριβής από το «να μην ανανήψετε» (DNR). H DNR υπονοεί ότι εάν επιχειρηθεί ανάνηψη, ο ασθενής μπορεί να επανέλθει. H DNAR δηλώνει ότι δεν πρέπει να επιχειρηθούν προσπάθειε...

Νανοτεχνολογία

Η επιστημονική μελέτη και η εφαρμοσμένη μηχανική των χημικών ή βιολογικών αντικειμένων που μετρώνται μεταξύ 1 και 1000 νανομέτρων. Αντικείμενα τόσο μικρά, είναι περί το μέγεθος ατόμων ή μικρών μορί...

Ναπροξένη

Ένα προπιονικό οξύ που χορηγείται από του στόματος για να ανακουφίσει ήπιο έως ισχυρό άλγος, δυσμηνόρροια, πυρετό, και φλεγμονώδεις διαταραχές, ουμπεριλαμβανομένης της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και...

Ναρκοληψία

Μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα, ανεξέλεγκτα επεισόδια υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, που συνδέονται συχνά με προσωρινή μυϊκή παράλυση (καταπληξία), τα οποία μπορεί να ...

Ναρκωτικό

Οποιοσδήποτε παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά, την υγεία, την κοινωνική συναναστροφή ή την σκέψη και είναι δύσκολο να μην χρησιμοποιηθεί με εθιστικό τρόπο. Πολλοί από αυτούς τους πα...

Νάτριo

ΣΥΜΒ.: Na. Το πιο άφθονο κατιόν στα εξωκυττάρια υγρά. Είναι ο κύριος συντελεστής της ωσμωτικής πίεσης και ενυδάτωσης· συμμετέχει σε πολλές εξειδικευμένες αντλίες και υποδοχείς στις κυτταρικές με...

Νατριούχο άλας του γλουταμικού οξέος

C5H8NNaO4.H2O. Μια λευκή κρυσταλλική ουσία που χρησιμοποιείται για να δώσει γεύση σε τροφές, ειδικά σε κρέατα. Όταν καταναλωθεί σε μεγάλες ποσότητες, μπορεί να προκαλέσει θωρακικό άλγος, ένα...

Ναυτία

Μια υποκειμενική δυσάρεστη, κυματοειδής αίσθηση στο οπίσθιο τοίχωμα του τραχήλου, του επιγαστρίου ή της κοιλίας, που είναι ή δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει στην ώθηση ή στην ανάγκη για έμετο.ΠΕΡΙΘΑ...

Νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα

Ομάδα χρόνιων, φλεγμονωδών νοσημάτων τα οποία προσβάλλουν αρθρώσεις και άλλα όργανα σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Η ηλικία έναρξης της νόσου ποικίλει, όπως και οι εξωαρθρικές εκδηλώσεις. Η JRA π...

Νεανικό ξανθοκοκκίωμα

Δερματοπάθεια που μπορεί να υπάρχει εκ γενετής ή να αναπτυχθεί στους πρώτους μήνες της ζωής. Σκληρές θολωτές κίτρινες, ρόδινες ή πορτοκαλί βλατίδες, με διάμετρο από μερικά χιλιοστά έως και 4 εκατοστά,...

Νέκρωση

Θάνατος κυττάρων, ιστών, ή οργάνων.Οι αιτίες της νέκρωσης περιλαμβάνουν την ανεπαρκή αιμάτωση, τους φυσικούς παράγοντες όπως το τραύμα ή ραδιενέργεια (ηλεκτρική ενέργεια, υπέρυθρη ακτινοβολία, υπε...

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό