Ιατρικό Λεξικό - Λήμματα από Ο

Βρέθηκαν 88 λήμματα

Οδοντιατρική

1. O κλάδος της ιατρικής που αφορά στη φροντίδα των δοντιών και των σχετιζόμενων δομών της στοματικής κοιλότητας. Ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των νοσημάτωντων δοντιώ...

Οδοντιατρική εξέταση

Η εξέταση της επιφάνειας των δοντιών και των σφραγισμάτων, συνήθως με ένα οξύαιχμο εργαλείο για την ανίχνευση περιοχών απομετάλλωσης ή πλάκας ή ελλειμματικών ορίων αποκαταστάσεων. Εξετάζεται επίσης...

Οδοντιατρική ηθική

Σύστημα ηθικών αρχών που διέπουν την άσκηση της Οδοντιατρικής. Η ηθική υποχρέωση παροχής της καλύτερης δυνατής ποιότητας οδοντιατρικών υπηρεσιών στον ασθενή και διατήρησης μιας ειλικρινούς σχέσης μ...

Οδοντιατρικό τεταρτημόριο

Ένα τέταρτο του στόματος. Κάθε τόξο διαιρείται στα δύο, έτσι ώστε να περιγράφεται εύκολα η θέση των δοντιών ή παρατηρήσεις που αφορούν τους μαλακούς ιστούς. Τα τεταρτημόρια ονομάζονται δεξί και α...

Οδοντικό κατάπλασμα

Σκόνη που όταν αναμειχθεί με νερό σκληραίνει, σχηματίζοντας ένα πετρώδες περίβλημα ή πρότυπο υλικό. Αποτελείται από ημιένυδρο γύψο (CaSO4 · 2Η2Ο), του οποίου η συμπιεστική ισχύς και ο συντελεστής δ...

Οδοντικός πολφός

Ο συνδετικός ιστός που γεμίζει την πολφική κοιλότητα που περιβάλλεται από την οδοντίνη του δοντιού. Περιλαμβάνει ένα αγγειακό και νευρικό δίκτυο, μια περιφερική στοιβάδα οδοντοβλαστών που συμμετέχο...

Οδοντικός πόνος

Πόνος στη στοματική περιοχή, που σε γενικές γραμμές μπορεί να έχει διπλή προέλευση. Ο πόνος του μαλακού ιστού μπορεί να είναι οξύς ή χρόνιος, ενώ είναι καυστικός και σαφώς εντοπισμένος όταν οφεί...

Οζώδες ερύθημα

Ένα επώδυνο, ερυθρό, οζώδες εξάνθημα που εμφανίζεται στο πρόσθιο χείλος της κνήμης σε συνδυασμό, συνήθως, με κάποια άλλη νόσο, όπως μια λοίμωξη από στρεπτόκοκκο, μύκητες ή φυματίωση, φλεγμονώδη νόσ...

Οζώδες λεπρωτικό ερύθημα

Ερυθρό, οζώδες αγγειϊτικό εξάνθημα, που μπορεί να αποτελεί επιπλοκή της θεραπείας για τη λέπρα.ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Η θεραπεία συνίσταται σε διακοπή της αγωγής για τη λέπρα (δηλαδή της κλο-φαζομίνης, των στε...

Οίδημα

Μια τοπική ή γενικευμένη κατάσταση κατά την οποία οι ιστοί του σώματος περιέχουν υπερβολική ποσότητα ιστικού υγρού. Ο ασκίτης και ο υδροθώρακας είναι όροι που αναφέρονται στην υπερβολική συγκέντρω...

Οικονομική επωφέλεια

Εκτίμηση ή προσδιορισμός των πλέον αποτελεσματικών και ελάχιστα δαπανηρών προσεγγίσεων στην παροχή ιατρικής φροντίδας και υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής. Ένα στοιχείο, η ιατρική εκπαίδευση, εστιάζε...

Οισοφάγος

Ο μυϊκός σωλήνας, μήκους 25-30 εκατοστών, που μεταφέρει τις τροφές και τα υγρά που καταπίνονται από το φάρυγγα στο στόμαχο. Στο ανώτερο τρτημόρο του οισοφάγου ο μυς είναι γραμμωτός, στο μέσο τρτημ...

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό