Αγγλικός όρος

cost-effectiveness

Ορισμός

Εκτίμηση ή προσδιορισμός των πλέον αποτελεσματικών και ελάχιστα δαπανηρών προσεγγίσεων στην παροχή ιατρικής φροντίδας και υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής. Ένα στοιχείο, η ιατρική εκπαίδευση, εστιάζει στη βοήθεια ατόμων να αναλάβουν ορισμένη ευθύνη για τη δική τους διατήρηση της υγείας καθώς και να αποφεύγουν δυνητικά απευκταίες παθήσεις και αναπηρίες. Τα προγράμματα αποφυγής ατυχημάτων, οι διαδοχικοί εμβολιασμοί και οι εκστρατείες ασφαλούς σεξ, είναι σχεδιασμένα για να ελαττώσουν των αριθμό των ασθενών που θα προσβληθούν από τέτοιες παθήσεις. Προκειμένου να ελεγχθούν οι δαπάνες, οι φορείς ιατρικής μέριμνας, οφείλουν επίσης να κατανοήσουν τη σχετική αξία διαδικασιών και φαρμάκων.