Ιατρικό Λεξικό - Λήμματα από Β

Βρέθηκαν 48 λήμματα

Βάδισμα

Τρόπος βάδισης. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Οι ασθενείς με διαταραχές της βάδισης θα πρέπει να εκτιμώνται από μια επιστημονική ομάδα που περιλαμβάνει συνήθως νευρολόγο, ψυχίατρο, φυσιοθεραπευτή, εργοθερ...

Βαθμός

1.Βαθμός. Μονάδα μέτρησης σε κλίμακα.2. Μοίρα. Μονάδα μέτρησης γωνιών.3. Η βαρύτητα μιας νόσου ή μιας βλάβης (π.χ. έγκαυμα δευτέρου βαθμού).4. Πτυχίο. Τεκμήριο ακαδημαϊκής επίδοσης το οποίο χορηγεί...

Βακτηριακή λοίμωξη

Κάθε νόσος που οφείλεται σε βακτήρια. Τα βακτήρια υπάρχουν σε μία ποικιλία σχέσεων με το ανθρώπινο σώμα. Τα βακτήρια αποικίζουν τις επιφάνειες του σώματος προσφέροντας οφέλη (π.χ. περιορίζοντας ...

Βακτήριο

Ένας μονοκύτταρος μικροοργανισμός χωρίς αληθή πυρήνα ή κυτταρικά οργανύλια, που ανήκει στο βασίλειο των Προκαρυωτικών (Μονήρεις Οργανισμοί). Το κυτταρόπλασμα περιβάλλεται από ένα άκαμπτο κυτταρ...

Βαλβίδα

Μια μεμβρανώδης δομή σε ένα κοίλο όργανο ή δίοδο που φράσσει προσωρινά, επιτρέποντας τη ροή υγρού προς μία μόνο κατεύθυνση....

Βαρεία μυασθένεια

Μια αυτοάνοση κινητική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μυϊκή κόπωση, η οποία αναπτύσσεται με επαναλαμβανόμενη μυϊκή χρήση και βελτιώνεται με την ανάπαυση. Προκαλείται από αντισώματα εναντίον του υποδ...

Βαριάς μορφής συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια

Οποιαδήποτε νόσος μίας ομάδας κληρονομούμενων διαταραχών αυτοσωμικών ή φυλοσύνδετων υπολειπομένων γονιδίων, στις οποίες υπάρχει μερική ή πλήρης δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. ...

Βαριούχος υποκλυσμός

Η χρήση διαλύματος θειικού βαρίου ως παράγοντα αντίθεσης για τη διευκόλυνση της ακτινολογικής και ακτινοσκοπικής παρατήρησης του παχέος εντέρου. Η εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσυμπτω...

Βάρος

Η δύναμη της βαρύτητας που ασκείται σε ένα αντικείμενο, συνήθως από τη Γη. Η μονάδα βάρους είναι το newton. Ένα newton ισοδυναμεί με 0,102 kg. Η διαφορά ανάμεσα στο βάρος και στη μάζα είναι ότι...

Βάρος γέννησης

Το βάρος του νεογνού. Το φυσιολογικό βάρος ενός νεογνού είναι μεταξύ 2,5 kg και 4,5 kg. To βάρος γέννησης είναι σημαντικός δείκτης της ωριμότητας και της πιθανότητας επιβίωσης. Βάρος μικρότερο α...

Βαρύ ύδωρ

ΣΥΜΒ.: D2O. Ισοτοπική μορφή νερού, ειδικότερα το οξείδιο του δευτε-ρίου στο οποίο το υδρογόνο έχει αντικατασταθεί από το ισότοπο του, το δευτέριο. Οι ιδιότητές του διαφέρουν από αυτές του φυσιολ...

Βασικός μεταβολισμός

Η ενέργεια που απαιτείται για τη διατήρηση των βασικών λειτουργιών από ένα άτομο το οποίο βρίσκεται σε ηρεμία αλλά δεν κοιμάται. Η BEE (εκφραζόμενη σε θερμίδες) μπορεί να υπολογιστεί με βάση τις ε...

Δείτε τα λήμματα αλφαβητικά
Συνεργασία Mendor Editions & Taber's Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό