Αγγλικός όρος

barium enema

Ορισμός

Η χρήση διαλύματος θειικού βαρίου ως παράγοντα αντίθεσης για τη διευκόλυνση της ακτινολογικής και ακτινοσκοπικής παρατήρησης του παχέος εντέρου. Η εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσυμπτωματικό έλεγχο των ασθενών για καρκίνο του παχέος εντέρου η άλλων βλαβών, όπως τα εκκολπώματα η μεταβολές που σχετίζονται με τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Εξαιτίας του μεγάλου μηκους του σιγμοειδούς, ο βαριούχος υποκλυσμός χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια άλλη εξέταση, όπως η εύκαμπτη σιγμοειδοσκόπηση, για την αύξηση της ευαισθησίας του. Η προσεκτική προετοιμασία του εντέρου με καθαρτικά και υποκλυσμούς είναι πολύ σημαντική για την απομάκρυνση των κοπράνων και την καλύτερη απεικόνιση του αυλού του εντέρου.

Κύριος όρος

enema