Αγγλικός όρος

bacterial infection

Ορισμός

Κάθε νόσος που οφείλεται σε βακτήρια. Τα βακτήρια υπάρχουν σε μία ποικιλία σχέσεων με το ανθρώπινο σώμα. Τα βακτήρια αποικίζουν τις επιφάνειες του σώματος προσφέροντας οφέλη (π.χ. περιορίζοντας την ανάπτυξη των παθογόνων και παράγοντας βιταμίνες απορρόφησης (συμβιωτική σχέση ). Τα βακτήρια μπορούν να συνυπάρξουν με τον ανθρώπινο οργανισμό χωρίς να έχουν βλαπτικές ή ωφέλιμες επιδράσεις (παρασιτική σχέση). Τα βακτήρια μπορεί επίσης να εισβάλλουν στους ιστούς, να καταστρέφουν κύτταρα, να ενεργοποιούν συστηματικές φλεγμονώδεις απαντήσεις, και να απελευθερώνουν τοξίνες (παθογόνος, λοιμώδης σχέση).

Κύριος όρος

infection