Αγγλικός όρος

gait

Ορισμός

Τρόπος βάδισης.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Οι ασθενείς με διαταραχές της βάδισης θα πρέπει να εκτιμώνται από μια επιστημονική ομάδα που περιλαμβάνει συνήθως νευρολόγο, ψυχίατρο, φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και νοσηλεύτρια κατ' οίκον φροντίδας. Η κατοικία ή το περιβάλλον φροντίδας θα πρέπει να ελέγχονται για κινδύνους που πιθανώς αυξάνουν την πιθανότητα πτώσεων· πρέπει να τροποποιούνται, ώστε να ενισχύεται η ασφάλεια. Τα άτομα που ασχολούνται με τη φροντίδα του ασθενή θα πρέπει να εκπαιδεύονται, ώστε να βοηθούν με ασφάλεια ένα άτομο που έχει υποστεί πτώση, χωρίς να επιτείνουν τις κακώσεις που μπορεί να προκλήθηκαν. Θα πρέπει να παρέχεται προστασία από πτώσεις (ισχιακά επιθέματα, κιγκλιδώματα στις σκάλες και στο λουτρό, χαμηλή θέση της κλίνης, κατάλληλος τύπος καθισμάτων), ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή κακώσεων και οι ασθενείς να ενθαρρύνονται ως προς την εξάσκηση και τη χρήση των τεχνικών που αφορούν ειδικά στις ικανότητες και τις αδυναμίες τους, ώστε να βελτιστοποιείται η κινητικότητά τους.

Ετυμολογία

Μεσ. Αγγλ. gait, δίοδος

Υπώνυμος όρος

antalgic gait
ataxic gait
cerebellar gait
crouch gait
double step gait
drag-to gait
equine gait
festinating gait
four-point gait
frontal gait
frozen gait
glue-footed gait
gluteus maximus gait
gluteus medius gait
helicopod gait
hemiplegic gait
magnetic gait
Parkinson′s gait
propulsive gait
quadriceps gait
retropulsive gait
scissor gait
senile gait
spastic gait
Spondylitic cervical myelopathic gait
steppage gait
swing-through gait
tabetic gait
three-point gait
toppling gait
two-point gait
waddling gait