Αγγλικός όρος

energy expenditure, basal

Ορισμός

Η ενέργεια που απαιτείται για τη διατήρηση των βασικών λειτουργιών από ένα άτομο το οποίο βρίσκεται σε ηρεμία αλλά δεν κοιμάται. Η BEE (εκφραζόμενη σε θερμίδες) μπορεί να υπολογιστεί με βάση τις εξισώσεις των Harris- Benedict. Οι εξισώσεις αυτές συνυπολογίζουν το φύλο, την ηλικία, το ύψος και το βάρος. Εάν το άτομο είναι καθιστό, εκτελεί μέτρια δραστηριότητα ή πολύ έντονη δραστηριότητα, η BEE επαυξάνεται κατά 30%, 40% ή 50% αντίστοιχα.

Η εξίσωση Harris-Benedict συνυπολογίζει το B (βάρος σε Kg), το Y (ύψος σε cm) και την H (ηλικία σε έτη). Διαμορφώνεται ως εξής:

Για τις γυναίκες: BEE = 6,55 + (9,6 Χ B) + (1,8 X Y) - (4,7 X H)

Για τους άνδρες: BEE = 6,6 + (13,7 Χ Β) + (5 Χ Υ) - (6,8 Χ Η).

Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς που δεν υπόκεινται σε στρες απαιτούν 20% περισσότερες θερμίδες από τις βασικές τους ανάγκες.

Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται κατά 13% πάνω από το βασικό μεταβολισμό για κάθε βαθμό αύξησης της θερμοκρασίας του σώματος. Οι ασθενείς με εγκαύματα ή τραύματα απαιτούν 40-100% περισσότερες θερμίδες απ ό,τι ο βασικός τους μεταβολισμός.

Συντομογραφία

BEE