Αγγλικός όρος

birth weight

Ορισμός

Το βάρος του νεογνού. Το φυσιολογικό βάρος ενός νεογνού είναι μεταξύ 2,5 kg και 4,5 kg. To βάρος γέννησης είναι σημαντικός δείκτης της ωριμότητας και της πιθανότητας επιβίωσης. Βάρος μικρότερο από 2,5 kg συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα θανάτου στην περιγεννητική περίοδο. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί στην ιατρική έχει αυξήσει την πιθανότητα επιβίωσης των νεογνών με βάρος 2,0 kg ή μεγαλύτερο.

Κύριος όρος

weight