Αγγλικός όρος

heavy water

Ορισμός

ΣΥΜΒ.: D2O. Ισοτοπική μορφή νερού, ειδικότερα το οξείδιο του δευτε-ρίου στο οποίο το υδρογόνο έχει αντικατασταθεί από το ισότοπο του, το δευτέριο. Οι ιδιότητές του διαφέρουν από αυτές του φυσιολογικού ύδατος στο ότι το βαρύ ύδωρ έχει υψηλότερο σημείο πήξης και βρασμού και στο ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει τη ζωή.

Κύριος όρος

water