Αγγλικός όρος

dental examination

Ορισμός

Η εξέταση της επιφάνειας των δοντιών και των σφραγισμάτων, συνήθως με ένα οξύαιχμο εργαλείο για την ανίχνευση περιοχών απομετάλλωσης ή πλάκας ή ελλειμματικών ορίων αποκαταστάσεων. Εξετάζεται επίσης το βάθος της ουλαίας αύλακας γύρω από τα δόντια για να εκτιμηθεί η κατάσταση του περιοδοντίου.

Κύριος όρος

examination