Αγγλικός όρος

dental quadrant

Ορισμός

Ένα τέταρτο του στόματος. Κάθε τόξο διαιρείται στα δύο, έτσι ώστε να περιγράφεται εύκολα η θέση των δοντιών ή παρατηρήσεις που αφορούν τους μαλακούς ιστούς. Τα τεταρτημόρια ονομάζονται δεξί και αριστερό άνω γναθικό ή δεξί και αριστερό κάτω γναθικό και παριστάνονται διαγραμματικά στα οδοντιατρικά αρχεία.

Κύριος όρος

quadrant