Αγγλικός όρος

esophagus

Ορισμός

Ο μυϊκός σωλήνας, μήκους 25-30 εκατοστών, που μεταφέρει τις τροφές και τα υγρά που καταπίνονται από το φάρυγγα στο στόμαχο. Στο ανώτερο τρτημόρο του οισοφάγου ο μυς είναι γραμμωτός, στο μέσο τρτημόρο γραμμωτός και λείος και στο κατώτερο τριτημόριο λείος. Η περισταλτικότητα του οισοφάγου ελέγχεται από το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Κατά τη συμβολή με το στόμαχο βρίσκεται ο κατώτερος οισοφαγικός ή καρδιακός σφιγκτήρας, ο οποίος χαλαρώνει για να επιτρέψει στην τροφή να διέλθει και στη συνέχεια συσπάται για να εμποδίσει την παλινδρόμηση του περιεχομένου του στομάχου.

Πληθυντικός

esophagi

Ετυμολογία

[Ελλ. oisophagos]

Υπώνυμος όρος

Barrett′s esophagus
foreign bodies in the esophagus