Αγγλικός όρος

dental plaster

Ορισμός

Σκόνη που όταν αναμειχθεί με νερό σκληραίνει, σχηματίζοντας ένα πετρώδες περίβλημα ή πρότυπο υλικό. Αποτελείται από ημιένυδρο γύψο (CaSO4 · 2Η2Ο), του οποίου η συμπιεστική ισχύς και ο συντελεστής διαστολής ποικίλει ανάλογα με τον τρόπο που το μεταχειριζόμαστε και το επανενυδατώνουμε. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες οδοντικού γύψου, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως υλικά για εκμαγεία, εντυπώματα ή πέτρινα ομοιώματα και οι οποίες βασίζονται στις διαφορές των χαρακτηριστικών τους.

Κύριος όρος

plaster