Αγγλικός όρος

do not attempt resuscitation

Ορισμός

Οδηγία λίγο περισσότερο ακριβής από το «να μην ανανήψετε» (DNR). H DNR υπονοεί ότι εάν επιχειρηθεί ανάνηψη, ο ασθενής μπορεί να επανέλθει. H DNAR δηλώνει ότι δεν πρέπει να επιχειρηθούν προσπάθειες ανάνηψης ανεξάρτητα από την προβλεπόμενη έκβαση.

Συντομογραφία

DNAR