Αγγλικός όρος

phlebitis

Ορισμός

Φλεγμονή μιας φλέβας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Οι κοινές αιτίες περιλαμβάνουν τον χημικό ή μηχανικό ερεθισμό φλεβών από σκληρυντικά ενδοφλέβια υγρά ή μόνιμους καθετήρες, την θρόμβωση ή τις λοιμώξεις.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η προσβεβλημένη φλέβα είναι συχνά επώδυνη, ευαίσθητη, ερυθρή, ή οιδηματώδης. Η φλεγμονή ή η απόφραξη μεγάλων ή εν τω βάθη φλεβών μπορεί να προκαλέσει οίδημα περιφερικά της βλάβης.

ΠΡΟΛΗΨΗ: Αν είναι δυνατό, θα πρέπει να χορηγούνται πολύ συμπυκνωμένες ή ερεθιστικές ενδοφλέβιες ουσίες, διαμέσου κεντρικών φλεβικών καθετήρων. Οι ερεθισμένες ή εξέρυθρες θέσεις της ενδοφλέβιας έγχυσης θα πρέπει να μεταβάλλονται. Οι ασθενείς με ιστορικό εν τω βάθη φλεβικής θρόμβωσης θα πρέπει να λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα και να αποφεύγουν το παρατεταμένο κάθισμα ή την κατάκλιση. Θα πρέπει να αποφεΰγουν επίσης φάρμακα, τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο θρόμβωσης, όπως είναι τα οιστρογόνα.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: Η επιπολής θρομβοφλεβίτιδα θεραπεύεται με την ανύψωση του άκρου και την εφαρμογή θερμότητας. Κάθε ενοχλητικό διάλυμα ή καθετήρας αφαιρείται από την φλέβα. Η φλεβίτιδα που προκαλείται από θρόμβους μπορεί να θεραπευτεί με αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά φάρμακα, θρομβολυτικές ουσίες ή σε σπάνιες περιπτώσεις με χειρουργική επέμβαση. Μπορεί να χρειαστούν αντιβιοτικά, επέμβαση ή και τα δύο για τις λοιμώξεις των φλεβών.

Συνώνυμο

thrombophlebitis

Ετυμολογία

[Ελλ. phlebos, φλέβα + Ελλ. -itis, φλεγμονή]

Υπώνυμος όρος

adhesive phlebitis
chemical phlebitis
migrating phlebitis
phlebitis nodularis necroticans
obliterative phlebitis
puerperal phlebitis
sclerosing phlebitis
sinus phlebitis
suppurative phlebitis