Αγγλικός όρος

ferritin

Ορισμός

Σιδηρο-φωσφορικό πρωτεϊνικό σύμπλεγμα που περιέχει περίπου 23% σίδηρο. Σχηματίζεται στον εντερικό βλεννογόνο από τη σύνδεση τρισθενούς σιδήρου με μια πρωτεΐνη, την αποφεριτίνη. Οι ιστοί αποθηκεύουν με αυτή τη μορφή σίδηρο, κυρίως στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα του ήπατος, του σπλήνα και του μυελού των οστών.