Αγγλικός όρος

venous pressure

Ορισμός

Η πίεση του αίματος εντός των φλεβών. Είναι υψηλότερη κοντά στην περιφέρεια και ελαττώνεται βαθμιαία από τα τριχοειδή προς την καρδιά. Κοντά στην καρδιά η πίεση μπορεί να είναι κοντά στο μηδέν (αρνητική πίεση), λόγω της αρνητικής ενδοθωρακικής πίεσης.

Κύριος όρος

pressure